Sledování stavu obchodní příležitosti

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Stav obchodní příležitosti se nachází na formuláři obchodní příležitosti.

 

Popis funkce

Stav obchodní příležitosti lze měnit jenom ručně přímo na formuláři obchodní příležitosti.

Stav obchodní příležitosti

 

Možné hodnoty stavů:

Aktivní
Pozastaveno
Ukončeno úspěšně
Ukončeno neúspěšně

 

Související témata

Evidence obchodních příležitostí