Sledování stavu objednávky

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

stav vyřízení objednávky

uživatelsky definovaný číselník stavů

stav dodání položky objednávky

 

Použití funkce

Funkce slouží ke sledování stavu přijatých objednávek.

Popis funkce

U přijatých objednávek lze sledovat dva typy stavů:

stav vyřízení objednávky
stav dle uživatelsky definovaného číselníku

 

U položek přijatých objednávek pak přímo stav dodání jednotlivých položek.

 

Stav vyřízení objednávky

 
Stav vyřízení přijaté objednávky (opobjhd.stav) může nabývat tyto hodnoty:

Poptávka - nezávazná poptávka (nelze rezervovat)
Objednávka - objednávka (lze rezervovat)
Potvrzená - potvrzená objednávka
Pozastavená - pozastavená objednávka (stav se nastavuje ručně)
Rozpracovaná - rozpracovaná objednávka (s objednávkou se už nějakým způsobem pracuje - část zboží může být např. dodána)
Realizovaná (předvýdej) - veškeré zboží určené k expedici je vyskladněno, přičemž část (nebo všechno) se nachází na předvýdejkách (pro součásti zakázky jsou všechny požadované práce/služby realizované - kromě těch, které mají nastaveno "Nekontrolovat na zrealizování")
Realizovaná - veškeré zboží určené k expedici je vyskladněno (pro součásti zakázky jsou všechny požadované práce/služby realizované - kromě těch, které mají nastaveno "Nekontrolovat na zrealizování")
Ukončená nevyřízená - objednávka byla ukončená bez vyřízení (případné rezervace byly automaticky zrušeny)
Vyfakturovaná - veškeré zboží určené k fakturaci bylo vyfakturováno, ale ne všechno zboží určené k expedici bylo expedováno (pro součásti zakázky jsou realizované práce/služby, které se mají fakturovat, vyfakturované)
Vyřízená (vyfakt.) - objednávka je kompletně vyřízená - veškeré zboží určené k expedici bylo expedováno a vše určené k fakturaci vyfakturováno (pro součásti zakázky jsou všechny požadované práce/služby realizované a ty realizované práce/služby, které se mají fakturovat, jsou vyfakturované)

 

 

Stav vyřízení přijatých objednávek se standardně zobrazuje v prohlížeči objednávek, takže lze jednoduše filtrovat seznam objednávek dle požadovaného stavu.

Prohlížeč přijatých objednávek

 

Stav vyřízení objednávky se mění automaticky po jakékoliv změně potvrzeného, dodaného nebo fakturovaného množství položek zboží (příp. služeb u objednávek typu "součásti zakázky"), a to v těchto případech:

položky přijatých objednávek - přidání položky, změna množství nebo hodnoty pole "fakturovat", odstranění položky
požadované práce/služby - přidání položky, změna množství nebo hodnoty pole "fakturovat", odstranění položky
realizované práce/služby - přidání položky, změna množství nebo hodnoty pole "fakturovat", odstranění položky
položky předvýdejek (s vazbou na PO) - přidání položky, změna množství, odstranění položky
položky výdejek (s vazbou na PO) - přidání položky, změna množství, odstranění položky
položky faktury (s vazbou na PO) - přidání položky, změna množství, odstranění položky

 

 

Ručně lze stav změnit v hlavičce objednávky.

Změna stavu vyřízení přijaté objednávky

 

Uživatelsky definovaný číselník stavů

Kromě stavu vyřízení lze u přijatých objednávek sledovat i stav dle uživatelského číselníku, který je přístupný v menu na dvou místech:

CRM (Obchod) | Přijaté objednávky | Stavy přijatých objednávek

Umístění číselníku stavů v menu

 

Číselníky | CRM (Obchod) | Stavy přijatých objednávek

Umístění číselníku stavů v menu

 

Příklad číselníku stavů přijatých objednávek

 

Stavy do uživatelského číselníku vkládají uživatelé sami, přičemž při tvorbě nového stavu se zadává:

název stavu
pořadové číslo v rámci číselníku
barva textu a pozadí (pro zobrazení v číselníku, v prohlížečích, na dialozích...)

 

Příklad zadání stavu do číselníku

 

Uživatelský stav objednávky (opobjhd.stavobj) se zobrazuje jak v hlavičce objednávky, tak v prohlížeči přijatých objednávek.

Zobrazení stavu objednávky v hlavičce objednávky

 

Zobrazení stavu objednávky v prohlížeči přijatých objednávek

 

Stav dodání položky objednávky

Stav dodání položky přijaté objednávky se počítá online dle aktuálních údajů a může nabývat tyto hodnoty:

Nic - žádné množství není rezervované, ani nebylo dodané
Rezervováno (částečně) - část objednaného množství je rezervovaná, nebylo dodáno nic (ani vydáno do předvýdeje)
Rezervováno - celé objednané množství je rezervované, nebylo dodáno nic (ani vydáno do předvýdeje)
V předvýdeji (částečně) - část objednaného množství byla vydána do předvýdeje
V předvýdeji - celé objednané množství bylo vydáno do předvýdeje
Částečně - část objednaného množství byla dodána
Všechno (část. v předvýdeji) - celé objednané množství bylo dodáno (z toho část byla vydána do předvýdeje)
Všechno - celé objednané množství bylo dodáno

 

Související témata

Evidence přijatých objednávek

Rámcové objednávky

Rezervace skladových položek

Zamykání přijatých objednávek

Expedice zboží