Sledování obchodních podmínek

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Obchodní podmínky se zadávají na formuláři obchodního partnera na záložce "Obchodní podmínky".

 

Popis funkce

Obchodní podmínky obsahují přehled dodacích a platebních podmínek obchodního partnera, způsobů úhrady, dopravy, splatnosti atd.

Zadávají se na formuláři partnera na záložce "Obchodní podmínky".

Obchodní podmínky na formuláři obchodního partnera

 

Popis položek:

Dodací podmínky - hodnota z číselníku Dodací podmínky
Způsob úhrady - hodnota z číselníku Formy úhrady
Způsob dopravy - hodnota z číselníku Způsoby dopravy
Počet dní dopravy - počet dní dopravy zboží k zákazníkovi
Platební kázeň - informace o platební kázní: Neplatič/Nízká/Standardní/Vysoká
Bonita - informace o bonitě: Nízká/Střední/Vysoká
Reklamační lhůta - počet dní reklamační lhůty (hodnota má přednost před globálně nastavenou hodnotou ve sdílených parametrech CRM a skladů)
Splatnost závazků - počet dní splatnosti závazků
Poznámka - krátká poznámka k obchodním podmínkám
Penále - % penále
Měna fakturace - měna, která se přednastavuje v dokladu po výběru obchodního partnera
Splatnost - počet dní splatnosti pohledávek
Tolerance splatnosti - počet dní po splatnosti, kdy se pohledávka ještě nepovažuje za neuhrazenou po splatnosti
Dovolený kredit - viz Hlídání kreditů, dlužníci
Kontrolovat kredit - pokud není zaškrtnuto, může odběratel dlužit cokoliv
Ignorovat zohledňování min. obj. množství a násobků na VO - pokud není zaškrtnuto, zohledňuje se při tvorbě vydané objednávky omezení objednávaných položek na minimálně objednatelné množství a jejich násobků nastavených u daného dodavatele

 

Ostatní funkce

Pomocí tlačítka lze dotáhnout vybrané hodnoty (penále, splatnost, měna a dovolený kredit) z číselníku platebních podmínek.

Některé obchodní podmínky (jako např. měna fakturace, dodací podmínky, způsob úhrady a způsob dopravy) se přednastavují do hlaviček dokladů týkajících se prodeje (přijaté objednávky, výdejky, vydané faktury...). Jejich hodnoty lze měnit, přičemž při expedování, resp. fakturaci se přenášejí do generovaných dokladů (z PO do výdejky, z výdejky do faktury...).

Obchodní podmínky v hlavičce přijaté objednávky

Obchodní podmínky v hlavičce výdejky

Obchodní podmínky v hlavičce vydané faktury

 

Jiné obchodní podmínky (např. splatnost a její tolerance, dovolený kredit) se týkají splatnosti pohledávek, příp. hlídání dlužníků.

 

Související témata

Evidence firem (včetně  poboček)

Fakturace

Výdejky