Sledování historie změn obchodních údajů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Změny vybraných obchodních údajů se evidují ve speciální tabulce oopinfo.

 

Popis funkce

Po změně některého z vybraných obchodních údajů na obchodní příležitosti (stav, obchodně zajišťuje, středisko, bonita, předpokládané procento úspěšnosti, předpokládaný objem obchodu a předpokládané datum realizace) se provede záznam do historie provedených změn (oopinfo) s platností od aktuálního data, přičemž platnost předchozího záznamu se ukončí k předchozímu dni.

Při zakládání nové obchodní příležitosti se vložená data zároveň uloží i do historie změn jako záznam s neukončenou platností.

Díky této evidenci lze dohledat stav jednotlivých údajů dané obchodní příležitosti ke konkrétnímu datu.

Historie změn obchodních údajů

 

Související témata