Sledování historie jednání se zákazníkem

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Funkce je přístupná u obchodní příležitosti na záložce "Historie jednání, nabídky".

Umístění vazby na jednání se zákazníkem v dialogovém okně obchodní příležitosti

 

Popis funkce

Funkce slouží k přímému vytvoření zápisu do historie jednání se zákazníkem z obchodní příležitosti.

Po stisku tlačítka Přidat jednání... (F3) se založí záznam do historie jednání s vazbou na danou obchodní příležitost.

Umístění vazby na obchodní příležitost v dialogovém okně záznamu o jednání se zákazníkem

 
Tímto způsobem vytvořené zápisy o jednání se zobrazují v samostatném prohlížeči přímo v dialogu obchodní příležitosti.

 
Zobrazení záznamů o jednání se zákazníkem vytvořených z dané obchodní příležitosti

 

Související témata

Sledování historie jednání