Restrikce a oprávnění CRM

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

restrikce

Popis funkce

Funkce restrikce resp. povolení umožňuje nastavit práva k některým akcím. Tj. buď omezuje práci resp. provádění některých akcí nebo naopak povoluje některá zpracování či nastavení.

Kapitola obsahuje seznam uživatelských povolení a restrikcí - zákazů.

Restrikce

oFirmy

Uživatel nesmí provádět uvedené akce nad tabulkou obchodních partnerů (I-insert, U-update, D-delete)

oViewFirmSkup

Uživatel nevidí obchodní partnery této skupiny při výběru odběratele (ani detaily těchto firem)

oViewFirmSkupD

Uživatel nevidí obchodní partnery této skupiny při výběru dodavatele (ani detaily těchto firem)

oViewProdCen

Uživatel nesmí vidět prodejní ceny

oUpdProdCen

Uživatel nesmí měnit prodejní ceny (na kartě, PO, V, F)

oStavZak

Uživatel nesmí měnit stav zakázek

oViewPObj

Uživatel nevidí přijaté objednávky dané řady (parametrem je řádkový seznam objednákových řad)

oUpdPObj

Uživatel nesmí měnit přijaté objednávky dané řady (parametrem je řádkový seznam objednákových řad)

oUpdPObjStavD

Uživatel nesmí měnit stav přijaté objednávky, pokud je objednávající dlužníkem

oViewNabidky

Uživatel nevidí nabídky dané řady (parametrem je řádkový seznam nabídkových řad)

oUpdAgregPol

Uživatel nesmí měnit karty nabídkových položek

oDelRez

Uživatel nesmí rušit rezervace v objednávkách pořízených jiným uživatelem

oUpdProjekty

Omezení přístupových práv uživatelů tak, že by tito mohli upravovat pouze záznamy, které pořídili. Kontroluje se, zda daný prvek projekt byl vytvořen přihlášeným uživatelem, či nikoliv

oViewProjekt

Pro vybranou řadu projektů (parametr restrikce) způsobí, že uživatel bude moci projekty v dané řadě pouze prohlížet.

 

Oprávnění

oDebtorPObj

Uživatel může převzít objednávku od dlužníka

oDebtorVydej

Uživatel může vystavit výdejku dlužníkovi

oDebtorFakt

Uživatel může vystavit fakturu dlužníkovi

oDebtorPokl

Uživatel může prodávat na prodejní pokladně dlužníkovi

oUseJednani

Uživatel může vidět/odstraňovat jednání daného typu (parametrem je řádkový seznam typů jednání)

oUpdNabStav

Uživatel může měnit schválené, odeslané a ukončené nabídky (dle nastavení v číselníku stavů)

oUpdNabZak

Uživatel může měnit nabídky ve stavu "Vygenerovaná zakázka"

oLockPObj

Uživatel může ručně zamykat a odemykat přijaté objednávky

oUpdPObjZam

Uživatel může měnit zamčené přijaté objednávky dané řady (po datu zamčení)

oNakupPozKontr

Uživatel může zkontrolovat požadavek nákupu (parametrem je řádkový seznam řad požadavků nákupu)

oNakupPozObj

Uživatel může vytvořit objednávku z požadavku nákupu (parametrem je řádkový seznam řad požadavků nákupu)

oNakupPozPopt

Uživatel může vytvořit poptávkové řízení z požadavku nákupu (parametrem je řádkový seznam řad požadavků nákupu)

oNakupPozStav

Uživatel může schválit nebo zamítnout požadavek nákupu (parametrem je řádkový seznam řad požadavků nákupu)

oNabKalkEdit

Uživatel může měnit kalkulaci položky nabídky

oPObjKalkEdit

Uživatel může měnit kalkulaci položky přijaté objednávky

oUseZam

Uživatel může zadávat rodná čísla zaměstnanců

oReplMergeFirm

Uživatel může provádět slučování obchodních partnerů na replikačních databázích

oReplMergeKont

Uživatel může provádět slučování kontaktů obchodních partnerů na replikačních databázích

Související témata

Speciální restrikce a oprávnění