Fakturace dle zakázek

Top 

Seznam témat:

umístění

popis funkce

Umístění

Funkce je umístěna v menu Půjčovna | Fakturace dle zakázek:

Umístění funkce

Popis funkce

Slouží k vytváření faktur za zakázku jako celek.  Prohlížeč ve volbě menu Fakturace dle zakázek zobrazí všechny zakázky, které se vyskytly na protokolech.

 

       spustí tvorbu faktur pro vybrané zakázky. Pokud je to možné, jedna zakázka bude na jedné faktuře.

Můžeme vybrat jednu nebo více zakázek a pomocí tlačítka v liště vpravo nahoře (F6) se spustí režim fakturace.

 

Vybere se řada dokladů a pohyb:

 

 

 

 

 

Následně se provede několik kontrol:

 

- kontrola naplnění některých významných údajů na protokolu, které je nutno zadat před vystavením první faktury

 

 

- zkontroluje, zda je možno fakturaci provést (kontrola předčasnosti fakturace)

 

Poté se vytvoří faktury pro všechny zakázky, které nebyly kontrolami vyřazeny z procesu fakturace.

 

Kontrola předčasnosti fakturace

Podle typu fakturace podléhá vytvoření faktury určitým pravidlům a omezením.

U typů Při vytvoření kontraktu a Při uzavření kontraktu/vše vráceno je vystavována pouze jedna faktura a to je umožněno až poté, co bylo u protokolu nastaveno Datum uzavření.

Problém nastává u typů Průběžná fakturace a Dopředná fakturace, kdy se protokoly fakturují opakovaně. Je třeba zajistit, aby k fakturaci nedocházelo v nevhodné okamžiky - tzn., že pro oba uvedené typy by nemělo být možno vystavit fakturu častěji než 1x za měsíc. Algoritmus v modulu zjistí, kdy byla vystavena poslední faktura na protokol, ze dne pro fakturaci z parametrů určí následující možné datum fakturace a pokud je toto větší než aktuální datum, fakturaci nepovolí.

 

Související témata

Restrikce a oprávnění

Řady protokolů

Evidence o výpůjčkách

Číselník umístění

Parametry

Sortiment pro půjčování

Zákazníci a jejich výpůjčky