Objednání zboží na projekt u dodavatele

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

 

Použití funkce

Funkce je určena k objednání scházejícího množství v projektovém řízení u vybraného dodavatele.

Popis funkce

Vazba na konkrétní část projektu se nachází jak v hlavičce vydané objednávky, tak u položek.

Obr. 1 Dialogové okno hlavičky vydané objednávky s vazbou na konkrétní projekt a zakázku

 

Do položek objednávky se vazba na projekt dotahuje z hlavičky (pokud je zde vyplněná).

Obr. 2 Dialogové okno položky vydané objednávky s vazbou na projekt a zakázku

Vazbu lze kdykoliv změnit ručně, přičemž platí následující pravidla:

Výběr zakázky omezuje seznam nabízených projektů. Nabízejí se jenom ty projekty, které obsahují vazbu na danou zakázku.
Pokud nebyla zakázka vybrána nebo byla vazba na ní zrušena, nabízejí se všechny projekty.
Pokud byla vybrána zakázka, která není projektově řízená (tj. neexistuje projekt s vazbou na danou zakázku), vazba na projekt se odstraní a žádný projekt nelze na položku navázat.
Pokud byla vybrána projektově řízená zakázka, zjistí se počet "hlavních" projektů, které se na ní vážou. Pokud existuje jediný takový projekt, automaticky se předvyplní. Pokud projektů existuje víc, automaticky se nabídne výběr z těchto vyhovujících projektů.

 

Výběrem konkrétní položky přijaté objednávky se automaticky dotáhne i vazba na projekt (a zakázku).

obr. 3

 

Vazba na projekt se přenáší do vydaných objednávek u těchto akcí:

Tvorba vydané objednávky z požadavků na dodavatele - pomocí funkce F3 Vygenerovat vydanou objednávku (funkční tlačítko nad prohlížečem přijatých objednávek)

obr. 4

Tvorba vydané objednávky z poptávkového řízení

obr. 5

Tvorba vydané objednávky přes pomocníky

obr. 6

V případě, že je zaškrtnuta možnost "Na zakázku", uživatel vybere z nabídnutého seznamu zakázku.

Do výpočtu scházejícího množství se pak zahrnou jenom požadavky na dodavatele z přijatých objednávek, které obsahují vazbu na danou zakázku.

Podobně tak se od scházejícícho množství odečte již objednané množství na vydaných objednávkách obsahujících tuto vazbu.

Zakázku pak na dialozích pomocníků nelze změnit.

V případě, že se neobjednává "Na zakázku", je zakázka na dialozích přístupná a tak lze pro každou generovanou položku vydané objednávky zvolit jinou zakázku (a tím pádem i projekt).

 

1. Pomocníkem dle skladových položek

obr. 7

2. Pomocníkem dle dodavatele

obr. 8

Související témata

Evidence projektů - vazby na související doklady