Přeplánování zdrojů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

Umístění

Funkce je umístěna na dialogovém okně projektu na záložce Plánované výkony.

Umístění funkce Přeplánování zdrojů

Popis funkce

Funkce slouží pro přeplánování zdrojů projektu.

Po stisknutí klávesy F4 nebo kliknutím na tlačítko Přeplánovat se přeplánují vybrané zdroje. Program při přeplánování bere v potaz provedené množství

Omezení, podmínky provozu

1.Je potřeba mít vyplněn kapacitní kalendář zdroje pro období, na které se má plánovat.
2.Zdroj musí mít zadánu časovou MJ.

Související témata

Nastavení kalendáře

Plánování zdroje projektu