Grafické zobrazení rozvržení projektu

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Použití funkce

V grafickém zobrazení plánu projektu lze jednoduchou formou pomocí myši časově rozvrhnout projekt.

Funkce je určena pro projektové manažery pro plánování projektu. Lze ji spustit v tabulkovém zobrazení plánu projektu zaškrtnutím boxu Zobrazit graf

Plán projektu včetně grafického znázornění časových souvislostí

Popis funkce

V grafickém zobrazení plánu projektu lze:

Měnit dobu trvání prvku projektu (buď počátek nebo konec)

Dobu trvání prvku lze změnit tak, že se změní počátek nebo konec. Po najetí myší na levý (resp. pravý) okraj obdélníku označujícího trvání daného prvku projektu se kurzor změní ze standardní šipky na . Stiskem levého tlačítka myši a jejím tažením nastavíte požadovanou dobu trvání. Při tažení můžete myší přejet i mimo okraj grafu, protože ten se automaticky posune požadovaným směrem. Takto lze nastavit i dobu trvání přesahující v grafu zobrazený časový interval.

Měnit termín projektu (prvku)

Termín projektu (resp. jeho prvku) lze změnit kliknutím myši na požadovaný obdélník označující dobu trvání daného prvku a jeho přetažením na požadovaný termín. Při tažení prvku se kurzor změní ze standardní šipky na .

Nastavit (změnit) časovou vazbu na předchůdce

Při nastavování časové vazby je potřeba si rozmyslet, jaký typ vazby chcete mezi jednotlivými prvky vytvořit. Podle požadovaného typu pak použijete levé resp. pravé tlačítko myši.

Po najetí myší nad obdélník označující dobu trvání daného prvku se na začátku a na konci obdélníku objeví zelený a červený bod. Pokud chcete nastavit vazbu na začátek předcházejícího prvku, použijte levé tlačítko myši, pokud chcete nastavit vazbu na konec předcházejícího prvku, použijte pravé tlačítko.

Tvorba vazby mezi jednotlivými prvky

Samotnou vazbu nastavíte kliknutím vybraného tlačítka myši na zelený nebo červený bod. Kliknutím na zelený bod bude realizovaná vazba na počátek daného prvku, kliknutím na červený bod bude realizovaná vazba na konec daného prvku.

Proces tvorby vazby SS (start-start)

Po ukončení tažení se otevře dialogové okno, ve kterém je možno zadat posunutí oproti předchůdci

Okno pro zadání posunutí oproti předchůdci

Omezení, podmínky provozu

Žádná z výše uvedených akcí nelze realizovat v případě, že daný prvek je ve stavu, kdy jsou v něm zakázány jakékoliv úpravy.

Prvek nelze posouvat v čase (měnit termín) pokud existuje časová vazba na předchůdce.

Nelze měnit dobu trvání prvku posunováním hranice, na kterou existuje časová vazba na předchůdce (tzn. nemohu posunovat počátek prvku, pokud existuje časová vazba na předchůdce typu SS nebo FS)

 

Související témata

Plán projektu