Elektronická evidence tržeb (EET) na prodejní pokladně

Top  Previous  Next

Seznam témat:

nastavení

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Nastavení

Podmínkou fungování je nastavení zasílání datových zpráv na portál elektronické evidence tržeb (EET).

 

Pro napojení prodejní pokladny na EET je nutné nastavit odpovídající parametry účetní řady.

 

Zejména jde o vazbu na registraci pokladního zařízení a v případě pověření (§ 9, odst.1 ZoET) taky DIČ pověřujícího:

 

U všech položek prodávaných na prodejní pokladně nutno nastavit, zda a jakým způsobem prodej položky podléhá EET:

nepodléhá EET - prodej položky se netýká EET, cena se nezapočítává do evidované tržby
podléhá EET - prodej položky patří do EET, cena se započítává do evidované tržby a navíc se evidují i částky ZD a DPH
podléhá EET (záloha na vratné zálohy) - týká se (nedaňových) vratných záloh (např. za lahve, přepravky apod.), kde cena se do evidované tržby započítává, ale částky ZD se neevidují

 

Nastavení u zboží (na dialogu skladové položky)

 

Nastavení u obalu

 

Popis funkce

Elektronické evidenci tržeb (EET) podléhá :

prodej položek podléhajících EET a záloh na vratné obaly
vrácení položek podléhajících EET
vrácení DPH
přijetí daňové zálohy a její vyúčtování
prodej víceúčelových poukazů (šeků/poukázek) určených k následnému čerpání
platba pomocí víceúčelových poukazů (šeků/poukázek)
prodej a dobití předplacených karet
platba pomocí předplacených karet

 

U poukázek nutno s ohledem na EET rozlišovat 2 případy jejich použití:

poukázky na slevu
 
- nejsou evidovanou tržbou
- poukázky na slevu (vystavené na konkrétní částku nebo jako procento slevy z ceny zboží) ovlivňují buďto přímo cenu jednotlivých prodávaných položek nebo celkovou částku dokladu formou slevy jako samostatné položky
- evidovanou tržbou je v tomto případě až "platba splňující formální a materiální znaky po uplatnění slevy"
 
poukázky určené k platbě za zboží
 
- jsou evidovanou tržbou
- jedná se o víceúčelové poukazy použité až v okamžiku platby (tj. když je známá celková částka určená k platbě a tudíž i částka, která se má případně zaevidovat v EET)
- vlastní víceúčelové poukazy (vystavené přímo prodejcem) se v EET evidují jako "následné čerpání nebo zúčtování platby"

 

Vzhledem k tomu, že v rámci jednoho dokladu lze kombinovat jak položky podléhající EET, tak ty, které EET nepodléhají, celková částka dokladu nemusí nutně odpovídat částce, která podléhá evidenci v EET.

 

Identifikace položek podléhajících EET na dialogu pokladního prodeje

 

 

Zda doklad podléhá EET, se zjistí v okamžiku platby:

v hotovosti
kartou (od 1.3.2018 pouze dobrovolně - viz sdílené parametry CRM a skladů, záložka "Prodejní pokladny")
v cizí měně
pomocí víceúčelových poukazů (šeků/poukázek)
pomocí předplacených/dobíjecích karet
kombinací výše uvedených

 

Pokud doklad podléhá EET, spočítá se tržba, která se bude evidovat v EET, částky ZD a DPH v jednotlivých sazbách a v případě platby pomocí víceúčelových poukazů (šeků/poukázek) vystavených prodejcem i částka "následného čerpání".

 

Příklad kombinované platby

 

Po "zaplacení" proběhne automatická registrace dokladu v EET a na účtence se vytisknou veškeré náležitosti dokladu evidovaného v EET.

 

Omezení, podmínky provozu

Podmínkou fungování je nastavení zasílání datových zpráv na portál EET.

Zákonná povinnost registrovat v EET doklady placené kartou skončila 1.3.2018.

 

Související témata

Elektronická evidence tržeb (EET) - postupy

Nastavení zasílání datových zpráv na portál EET

Nastavení účetní řady pro EET

Prodejní pokladna

Prodej přes pokladnu

Vlastní víceúčelové poukazy (šeky/poukázky)

Předplacené a dobíjecí karty

Poskytnutí slevy

Přijetí zálohy a její vyúčtování