Prodej na letišti bez DPH

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Prodej na letišti se provádí standardně přes dialog pokladního prodeje.

 

Popis funkce

Funkce umožňuje prodej bez DPH zákazníkům na letišti, jejichž cílová destinace leží mimo EU.

 

Pokladna musí mít nastaven typ pokladny "letiště":

 

Typ pokladny "letiště"

 

Na začátku pořizování nového pokladního dokladu se automaticky zobrazí okno pro načtení kódu letenky.

 

Kód letenky načtený čtečkou

 

Pokud je kód letenky načten čtečkou, automaticky se z něj zjistí tyto informace:

kód odletového letiště
kód cílového letiště - rozhoduje o tom, zda prodej bude bez nebo s DPH
číslo letu (včetně  kódu přepravce)
datum letu

 

Cílové letiště rozhoduje o tom, zda prodej bude bez DPH (mimo EU) nebo s DPH (v rámci EU).

 

V případě, že kód čtečkou nelze načíst, lze údaje o letu zadat ručně.

 

Zadání informací o letu ručně

 

Kód cílového letiště a číslo letu se následně zobrazují na dialogu pokladního prodeje.

 

Zobrazení cílového letiště a čísla letu

 

Kód letenky lze načíst i dodatečně pomocí funkce Ctrl+Alt+L - vždy ale jen do prázdného dokladu (bez položek).

 

Funkce pro dodatečné načtení kódu letenky

 

Omezení, podmínky provozu

Pokladna na letišti musí mít nastaven typ pokladny "letiště".

Cílová destinace pro prodej bez DPH musí ležet mimo EU.

Kód letenky lze načíst dodatečně jen do prázdného dokladu (bez položek).

 

Související témata

Prodejní pokladna