Převod rezervací na jiný sklad

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Funkce pro převod rezervací na jiný sklad je přístupná pomocí tlačítka "Převod rezervací (Shift+F3)":

v hlavičce přijaté objednávky
u zakázkové opravy na záložce "Požadovaný materiál"

 

Umístění funkce pro převod rezervací v hlavičce přijaté objednávky

               

 

Popis funkce

Funkce je určena pro převod rezervací z vybraného skladu na jiný sklad na označených položkách přijaté objednávky.

Po stisku Shift+F3 systém zjistí, na jakých skladech jsou rezervovány označené položky objednávky.

Příklad rezervace položky objednávky na různých skladech

 

Pokud je skladů s rezervacemi několik, uživatel vybere sklad, ze kterého se mají rezervace převést, ručně. Pokud je takový sklad jen jeden, použije se automaticky.

Výběr skladu, ze kterého se mají rezervace převést na jiný sklad

 

Pak uživatel vybere sklad, na který se budou rezervace převádět, ze seznamu "vyhovujících" skladů, kdy jednou z podmínek je, že sklad nemá nastavený parametr "Při převodu na tento sklad nepřevádět rezervace".

Parametr skladu ovlivňující (ne)převádění rezervací

 

Po výběru pohybu pro zaúčtování převodu se vytvoří převodka mezi sklady (svázané doklady výdejky a příjemky) s následným přerezervováním označených položek objednávky na nový (příjmový) sklad.

Informace o dodaném a rezervovaném množství na přijaté objednávce se převodem rezervací nemění.

 

Výsledek převodu rezervací na položkách objednávky z původního skladu Z na sklad X

 

Výsledek převodu rezervací z původního skladu Z na sklad X (na konkrétní položce objednávky)

 

Rezervace lze převádět i pomocí standardně pořízené položky převodky s vazbou na danou položku objednávky (pomocí funkce "Přidat větu převodky Alt+P" nad prohlížečem výdejek).

 

 

Podobně tak lze rezervace převádět i pomocí funkce "Příjem z výdeje (Alt+F3)" v hlavičce příjemky.

Podmínkou je nastavení sdíleného parametru CRM a skladů "Převádět rezervace při příjmu z výdeje s vazbou na PO (v hlavičce příjemky bez ručního výběru sériových čísel)".

V případě, že se bude jednat o příjem z výdeje bez ručního výběru sériových čísel a položka výdejky bude obsahovat vazbu na položku přijaté objednávky, provedou se následující akce:

1.Na položce výdejky se zruší vazba na přijatou objednávku.
2.Na položce objednávky se přesune původně "dodané" množství do požadavků na dodavatele (v případě vyráběné položky do požadavků na výrobu).
3.Ze vzniklých požadavků se vytvoří rezervace na příjmovém skladě.

 

 

V případě, že je v dané objednávkové řadě nastaveno vyskladňování rezervací do předvýdejky, je pro dokončení převodu rezervací nutné ještě ručně vyskladnit vygenerovanou předvýdejku. Systém na to uživatele upozorní následující hláškou.

Informace, jak dokončit převod rezervací přes předvýdejku

 

Omezení, podmínky provozu

Rezervace nelze převést na sklad s nastaveným parametrem příjmu "Při převodu na tento sklad nepřevádět rezervace".
 
Při vyskladňování objednávky do předvýdeje, je pro dokončení převodu rezervací nutné vyskladnit vygenerovanou předvýdejku.

Související témata

Evidence přijatých objednávek

Rezervace skladových položek

Expedice zboží

Převodka