Schvalovací procesy v projektovém řízení

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

Použití funkce

Schvalovací proces je obecná funkce informačního systému Vision ERP. Slouží k evidenci toku práce a ke sledování aktuálního stavu zpracování libovolného prvku projektu. Funkce je přístupná na každém prvku projektu po stisknutí tlačítka Ctrl+F2 Předání, schválení... (obr. 1) nebo v pohledu prohlížeče projektů (obr. 2)

Obr. 1 Dialogové okno prvku projektu včetně tlačítka Předání, schválení... schvalovacího procesu

Obr 2 Prohlížeč projektů včetně pohledu zobrazujícího schvalovací proces

Popis funkce

Každý prvek projektu musí mít vyplněnu položku Typ prvku (obr. 1), na kterou je navázán konkrétní schvalovací postup. Tuto vazbu je možno nastavit v menu Projektové řízení položce Typy prvků projektu (obr. 3):

obr. 3

Seznam typů prvků s navázanými projekty může vypadat například takto (obr. 4):

obr. 4

Typ prvku obsahuje jednak vazbu na schvalovací postup (obr. 5):

obr. 5

a jednak seznam přípustných stavů projektu - tj. stavů, kterých může daný prvek nabývat (obr. 6)

obr. 6

Tyto stavy mohou být nastavovány v rámci schvalovacího postupu (např. vyvoláním skriptu, který je danému prvku postupu přiřazen)

 

Vlastní schválení (předání prvku projektu kolegovi k dalšímu zpracování) se děje po stisku tlačítka Ctrl+F2 Předání, schválení... (viz obr. 1). Objeví se dialogové okno (obr. 7), ve kterém je možno si vybrat, co se s daným prvkem projektu bude dít:

obr. 7

Omezení, podmínky provozu

Aby mohla být funkce schvalovacích/předávacích postupů v projektech využívána, je nutno:

1.nadefinovat schvalovací postup
2.přiřadit schvalovací postup konkrétnímu typu prvku
3.tento typ prvku použít v prvku projektu

Návaznosti

Každý prvek schvalovacího postupu může obsahovat skript, ve kterém je možno provádět takřka libovolné akce (např. změnit stav prvku projektu). Schvalovací postupy jsou přístupné z menu Workflow, položky Schvalovací postupy (obr. 8)

obr. 8

Konkrétní schvalovací postup pak může vypadat např. takto (obr. 9)

obr. 9

Prvek schvalovacího postupu obsahuje tlačítko Skript (viz obr. 10):

obr. 10

Příklad 1 - vyvolání skriptu

begin

 ExecuteScript('System\Workflow\Postupy\Common\SchvalPostup_P01');

end.

Související témata

Schvalovací postupy