Poskytnutí slevy

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

sleva ručně

sleva pomocí slevové karty

 

Umístění

Poskytnutí slevy (nebo použití přirážky) na prodávané zboží se provádí na dialogu pokladního prodeje.

 

Existují dvě možnosti poskytnutí slevy:

ručně
slevovou kartou

 

Poskytnutí slevy ručně

Přípustné slevy/přirážky se definují v odpovídajícím číselníku přímo na dialogu prodejní pokladny (na záložce Slevy/přirážky).

 

Číselník slev a přirážek

 

Zadání parametrů slevy/přirážky

 

Parametry slevy/přirážky:

zadání procentem nebo částkou
výpočet ze základní ceny položek nebo z aktuální prodejní ceny položek v dokladu
promítnutí slevy/přirážky do ceny položek nebo přidání jako samostatné položky
použití pouze u nezlevněných položek nebo u všech položek (včetně  zlevněných)

 

Sleva zadaná procentem, která se promítá do cen položek, počítá se ze základních cen a aplikuje se u všech (i zlevněných) položek, se použije pouze v případě, že výsledná cena po slevě bude nižší než stávající prodejní cena položek v dokladu.

 

Příklad slevy, která se aplikuje pouze v případě, že výsledná cena po slevě bude nižší než stávající prodejní cena

 

Sleva zadaná částkou, která se promítá do cen položek, se týká jednotkového množství (tj. sleva se aplikuje v dané výši např. na každý kus prodané položky).

 

Příklad slevy zadané částkou, která se aplikuje na každé jednotlivé množství položky (např. kus)

 

Při prodeji na prodejní pokladně se cena prodávaných položek standardně počítá podle cenového systému a na pokladní doklad se dostává již vypočtena. Obsluha má možnost přidat dodatečné položky slev nebo přirážek z odpovídajícího číselníku (v libovolném množství). Propočítání částek a zahrnutí do prodejního dokladu probíhá automaticky.

 

Obsluha může zvolit uplatnění slevy/přirážky jedním z následujících způsobů:

na všechny položky (F12)
na označené položky (Alt+F12)
na poslední prodanou položku (Shift+F12)

 

Dle typu použití slevy/přirážky se buďto vygeneruje samostatná položka typu "Sleva" (resp. "Přirážka"), nebo se vypočtená sleva/přirážka promítne přímo do ceny vybraných položek dokladu.

 

Samostatná položka dokladu typu "Sleva"

 

Sleva promítnutá přímo do položek dokladu

 

Poskytnutí slevy pomocí slevové karty

Viz Slevové karty v části Bonusové a poukázkové systémy.

 

Související témata

Prodej přes pokladnu

Slevové karty