Příjem reklamace

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

reklamace bez výběru sériových čísel

reklamace výběrem sériových čísel

 

Použití funkce

Funkce slouží pro hromadný příjem reklamovaných položek. Přístupná je v hlavičce reklamační příjemky pomocí tlačítka:

Reklamace (Alt+F3) - v případě standardních reklamací
Z výdeje (Alt+F3) - v případě vlastních reklamací

 

Popis funkce

Stiskem Alt+F3 se zjistí, zda byly vydány položky se sériovými čísly. V případě, že ano, může uživatel zvolit možnost výběru reklamovaných položek dle sériových čísel. Jinak je možné vybírat hlavičky výdejek (dle čísel výdejek, příp. faktur) s možností následného výběru jednotlivých položek výdejek.

 

Reklamace bez výběru sériových čísel

V případě výběru reklamovaných položek bez výběru sériových čísel se zobrazí seznam hlaviček výdejek daného odběratele.

Výběr (hlaviček) výdejek určených k reklamaci

 

Po stisku Ruční výběr položek (F3) lze vybírat konkrétní položky označených výdejek ručně, po stisku OK se na reklamaci přijmou všechny položky z označených výdejek.

Výběr položek výdejek určených k reklamaci

 

Reklamace výběrem sériových čísel

V případě výběru reklamovaných položek s výběrem sériových čísel se zobrazí seznam vydaných sériových čísel (s identifikací položky výdejky a příp. faktury).

Uživatel si může zvolit, zda se má tento seznam filtrovat jenom na výdejky dle IČ uvedeného v hlavičce reklamační příjemky.

Výběr položek výdejek určených k reklamaci dle sériových čísel

 

Sériová čísla lze vybrat (přesunout do seznamu vybraných sériových čísel pro reklamační příjem) těmito způsoby:

ručním označením (i více záznamů) a stiskem tlačítka Vybrat pro příjem/reklamaci (F3)
přímým načtením čtečkou čárového kódu
ručním zadáním sériového čísla po stisku F8
dávkově stiskem tlačítka Vybrat dávkou... (F11)

 

Způsoby výběru sériových čísel

 

Sériová čísla vybraná pro reklamační příjem, která jsou po záruce, jsou zobrazena červeně. (Záruku lze na dialogu zadat ručně.)

Označená sériová čísla (vybraná pro reklamační příjem) lze odebrat ze seznamu vybraných sériových čísel pomocí Odebrat z vybraných (F12). Sériová čísla se přesunou zpátky do seznamu vydaných sériových čísel.

 

Výběr dávkou (F11) nabízí možnost sériová čísla načíst ze souboru nebo zadat ručně formou řádkového seznamu.

Výběr sériových čísel dávkou

 

Stiskem tlačítka OK se vyvolá funkce, která se pokusí dohledat každé sériové číslo uvedené v daném seznamu a v případě úspěšného dohledání "přesune" toto sériové číslo do seznamu "vybraných". Nezpracovaná sériová čísla (neexistující, duplicitní) se uloží do zvoleného souboru.

 

 

Přesunout vybraná sériová čísla do reklamace lze nakonec buďto všechna pomocí Příjmout všechny (F2) nebo jenom ta v záruce - pomocí Příjmout položky v záruce (F4).

 

U standardních reklamací (tj. ne vlastních) se ke každé založené položce reklamační příjemky uloží vazba na položku výdejky, která se reklamuje a zároveň se reklamační položky příjemky označí jako tzv. reklamační případy.

Jednotlivý reklamační případ je jednoznačně definován hodnotami reklamdataid a reklamporadi.
Tyto hodnoty odpovídají hodnotám data_id a id_poradi samotné položky příjemky reklamace.

 

Související témata

Evidence reklamací

Vyřízení reklamace opravou

Vyřízení reklamace výměnou

Vyřízení reklamace dobropisem

Vyřízení reklamace neuznáním