Parametry plánování

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

související témata

 

Použití funkce

Aby bylo možno plánovat projekty, je třeba mít správně nastavené parametry plánování projektu. Ty jsou umístěny v menu Konfigurace | Konfigurace plánování | Parametry plánování

Umístění parametrů plánování v menu

Popis funkce

Pro plánování projektů jsou k dispozici 2 různé režimy:

plánování dle průběžné doby
kapacitní plánování

Dialogové okno parametrů plánování - záložka Plánování projektů

Plánování dle průběžné doby

Při tomto způsobu plánování se program snaží promítnout čas výkonu do kapacitního kalendáře zdroje přiřazeného k výkonu bez ohledu na aktuální vytížení zdroje (ke zdroji se tedy přistupuje tak, jako by byl vyčleněn pro daný projekt, a nebere se tedy zřetel na ostatní projekty). Z principu je tedy možné "přetížit" daný zdroj.

Kapacitní plánování

I v tomto případě se program snaží promítnout čas výkonu do kapacitního kalendáře zdroje přiřazeného k výkonu, ale zohledňuje dříve zaplánované projekty. Takže v podstatě se hledá "volné místo" v kapacitním kalendáři zdroje, do kterého lze promítnout čas výkonu. Při tomto způsobu plánování nemůže dojít k "přetížení" zdroje.

Omezení, podmínky provozu

Pro plánování projektů je kromě nastavení způsobu plánování třeba mít k dispozici i zdroje s vyplněnými kapacitními kalendáři a zaškrtnutým parametrem použití v projektech

Návaznosti

Evidence zdrojů

Naplnění kapacitního kalendáře

Parametry plánování

Související témata

Operativní plánování projektů

Plánování projektů

Plánování zdrojů projektu

Přeplánování zdrojů