Opravy jmen kontaktů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Funkce je přístupná v menu CRM (Obchod) | Obchodní partneři | Funkce pro opravy jmen kontaktů:

 

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce slouží k automatickým úpravám ve jménech a příjmeních kontaktů obchodních partnerů.

Funkce pro opravy jmen kontaktů

 

Text na začátku -> titul před jménem

Funkce umožňuje dvě možnosti použití s ohledem na nastavení přepínače Přenést do pole "Titul" jako:

pouze odstranění zadaného textu na začátku jména (resp. příjmení)
odstranění zadaného textu na začátku jména (resp. příjmení) a jeho přenesení do pole "Titul" (s možností ručního zadání přenášeného textu)

 

Po stisku tlačítka F4 se úpravy aplikují na pole "Jméno", po stisku tlačítka Ctrl+F4 se aplikují na pole "Příjmení".

 

Příklad

 

Před aplikováním úprav:

Jméno = Jan

Příjmení = MGR. Kulikov

Titul = Ing.

 

Nastavení funkce:

Odstranit text na začátku: MGR.

Přenést do pole "Titul" jako: Mgr.

 

Po aplikování úprav na příjmení (Ctrl+F4):

Jméno = Jan

Příjmení = Kulikov

Titul = Ing. Mgr.

 

Text na konci -> titul za jménem

Funkce umožňuje dvě možnosti použití s ohledem na nastavení přepínače Přenést do pole "Titul za jménem" jako:

pouze odstranění zadaného textu na konci jména (resp. příjmení)
odstranění zadaného textu na konci jména (resp. příjmení) a jeho přenesení do pole "Titul za jménem" (s možností ručního zadání přenášeného textu)

 

Po stisku tlačítka F6 se úpravy aplikují na pole "Jméno", po stisku tlačítka Ctrl+F6 se aplikují na pole "Příjmení".

 

Příklad

 

Před aplikováním úprav:

Jméno = Josef doktor

Příjmení = Molnár

Titul za jménem = DrSc.

 

Nastavení funkce:

Odstranit text na konci: doktor

Přenést do pole "Titul" jako: <nenastaveno>

 

Po aplikování úprav na jméno (F6):

Jméno = Josef

Příjmení = Molnár

Titul za jménem = DrSc.

 

Příjmení -> jméno

Po stistku tlačítka F8 funkce vyhledá u všech kontaktů v poli "Příjmení" existující jména dle číselníku svátků (tab. gsvatky) a přenese je do pole "Jméno".

 

Příklad

 

Před aplikováním úprav:

Jméno = Anna

Příjmení = Marie Vychodilová

 

Po aplikování úprav:

Jméno = Anna Marie

Příjmení = Vychodilová

 

Jméno -> příjmení

U této funkce je nutné nejdříve zobrazit kontakty s nadbytečným textem v poli "Jméno" odpovídajícím tlačítkem.

 

Kontakty se následně zobrazí v prohlížeči vč. možných navrhovaných úprav:

Nové jméno (platí pro všechny varianty) - jméno po odstranění nadbytečného textu z pole "Jméno"
Nové příjmení (varianta 1) - příjmení rozšířené o nadbytečný text z pole "Jméno"
Nové příjmení (varianta 2) - příjmení ponechané beze změny
Nové příjmení (varianta 3) - příjmení nahrazené nadbytečným textem z pole "Jméno"

 

Primárně se v prohlížeči zobrazují takové kontakty, které v poli "Jméno" obsahují jakékoliv jméno z číselníku svátků ČR a SR společně s dalším tzv. nadbytečným textem.

Tento seznam lze přepínačem rozšířit i o kontakty, které neobsahují žádné jméno z číselníku svátků a tudíž celý text v poli "Jméno" je "nadbytečný".

 

Příklady pro aplikování jednotlivých úprav

 

Před samotným aplikováním úprav je nutné označit ty kontakty, na kterých se mají požadované úpravy provést.
Vzhledem k tomu, že funkce neidentifikuje cizojazyčná jména, opravy je nutné provádět obezřetně.

 

Jednotlivé varianty úprav lze provést stiskem odpovídajícího tlačítka:

Alt+F1 (varianta 1) - příjmení označených kontaktů se rozšíří o nadbytečný text z pole "Jméno"
Alt+F2 (varianta 2) - příjmení označených kontaktů zůstane ponechané beze změny (odstraní se pouze nadbytečný text z pole "Jméno")
Alt+F3 (varianta 3) - příjmení označených kontaktů se nahradí nadbytečným textem z pole "Jméno"

 

Příklad (varianta 1)

 

Před aplikováním úprav:

Jméno = Robert Gustafsson

Příjmení = Crosstab

 

Po aplikování úpravy "rozšíření příjmení":

Jméno = Robert

Příjmení = Crosstab Gustafsson

 

 

Příklad (varianta 2)

 

Před aplikováním úprav:

Jméno = Marcel atakdále

Příjmení = Bata

 

Po aplikování úpravy "ponechání příjmení":

Jméno = Marcel

Příjmení = Bata

 

 

Příklad (varianta 3)

 

Před aplikováním úprav:

Jméno = Michlová Hana

Příjmení = doch

 

Po aplikování úpravy "nahrazení příjmení":

Jméno = Hana

Příjmení = Michlová

 

 

Omezení, podmínky provozu

Pro spuštění funkce je nutná minimálně GDPR úroveň 10.
 
Jména a příjmení zaměstnanců lze měnit pouze na osobní kartě.

 

Související témata

Evidence kontaktů

Evidence firem

Evidované osobní údaje (GDPR)