Obchodní příležitosti

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

Popis funkce

Obchodní příležitostí rozumíme aktivity, budoucí nebo předpokládané, směřující k realizaci prodeje nebo jeho podpoře. Agenda Obchodní příležitosti slouží k evidenci již získaných obchodních příležitostí, ke správě a vyhodnocení obchodních činností, zabývajících se zhodnocením již získaných obchodních příležitostí a k řízení obchodních zástupců, zpracovávajících obchodní příležitosti a k vyhodnocení jejich aktivit.

Každá společnost má vysledovaný nejoptimálnější postup, který vede k získání zakázky. Tento postup lze popsat fázemi obchodního případu. Obchodníci jsou takto vedeni k tomu, aby dodržovali nejoptimálnější postup a směřovali k získání zakázky. Management, díky sledování fází, dostává průběžnou informaci o stavu všech obchodních příležitostí a může z tohoto stavu vyvozovat budoucí vývoj zakázek.

Záznamy Obchodních příležitostí jsou podobně jako u jiných evidencí organizovány v číselných řadách a je u nich sledován stav.

 

Z pohledu obchodníka je funkcionalita Obchodních příležitostí určena zejména ke sledování potenciálních obchodních příležitostí, zaznamenávání prvotních informací o potencionálním obchodním případu a to i v případě, kdy ještě není známo, kdo bude zákazníkem. Na každé jednotlivé kartě obchodní příležitosti lze systematicky zaznamenávat zápisy z jednání, plánovat další jednání, úkoly, připojovat dokumenty, a také evidovat veškeré související nabídky včetně relevantních parametrů týkající se rozsahu obchodu, termínů realizace či pravděpodobnosti úspěchu aj. Funkce umožňuje sledování historie změn obchodních údajů. Díky této evidenci lze dohledat stav jednotlivých údajů dané obchodní příležitosti ke konkrétnímu datu.

 

Z pohledu managementu funkcionalita Obchodních příležitostí umožňuje efektivně a přehledně sledovat aktivity obchodníků, pomoci při predikování vývoje obchodu a řídit obchodní proces. Funkce má zabudovanou tu vlastnost automatického záznamu změn, což umožňuje následně vyhodnocovat vývoj obchodních příležitostí v čase a trendy obchodu. Management společnosti mimo jiné dostává i nástroj jak porovnávat dřívější predikce se skutečností.

 

Významným faktorem je též možnost sledovat aktivitu jednotlivých pracovníků obchodu pomocí ABC analýzy obchodních příležitostí.

Součástí této funkce je též GNG analýza, která umožňuje principem bodového ohodnocení vybraných kritérií stanovovat smysluplnost pokračování v obchodním jednání. Funkce je součástí evidence obchodních případů. Skládá se ze sledování tzv. Fází obchodního případu a GNG analýzy obchodního případu (z anglického „Go or No Go“).

Variabilita funkce je podpořena možností vytvoření vlastního seznamu parametrů a jeho využití (jako například předpokládaný objem zakázky, termín realizace, procento pravděpodobnosti aj.). Evidence obchodních příležitostí souvisí s přijatými objednávkami, zakázkami, nabídkami a historií jednání u obchodních partnerů.

 

Další  funkce:

Vazba na nabídky - funkce slouží k přímému vytvoření nabídek z obchodních příležitostí a jejich vzájemnému provázání. Vygenerovaná nabídka obsahuje vazbu na obchodní příležitost, ze které byla pořízena a opačně v dialogu obchodní příležitosti jsou přístupné všechny takto vytvořené nabídky.

Vazba na projekty -  funkce slouží k vytvoření projektu z obchodní příležitosti a jejich vzájemnému provázání.  Při generování projektu jsou z dané obchodní příležitosti použity dostupné údaje. Následně vygenerovaný projekt obsahuje vazbu na obchodní příležitost, ze které byl pořízen.

Vazba na úkoly - funkce slouží k vytvoření úkolů, které je potřeba splnit v rámci obchodní příležitosti.

 

 

Hlavní předností je konkrétně

pro obchodního manažera

soustředěnost důležitých

informací, precizní controlling

obchodního týmu a řízení

komunikace se zákazníkem

z různých zdrojů na jednom

místě v informačním systému.

 

 

Jaké jsou výhody programu?

 

   Evidence potenciálních obchodních příležitostí.

   Delegování úkolů obchodníkům.

   Sledování stavu příležitosti.

   Předpokládané výnosy a procento šance získání zakázky.

   Vyhodnocování úspěšnosti.

Evidujte každou obchodní příležitost

 

Když se naskytne příležitost prodat vaše služby, zadáte ji do obchodních příležitostí. Poznamenáte potřebné informace a datum, kdy příležitost nastane. Až čas příležitosti nadejde, sama se přihlásí k realizaci. Díky tomu nikdy nezapomenete na budoucí prodeje.

Různé statusy obchodních příležitostí

 

Příležitosti mohou postupně nabývat různých stavů, díky čemuž máte přehled o vývoji šancí na úspěšné uzavření obchodu. Obchodníci mohou průběžně upřesňovat šance na realizaci, předpokládaný objem a datum realizace.

Spolupráce obchodníků a delegování úkolů

 

Jednotliví členové týmu sdílejí díky informačnímu systému údaje potřebné pro úspěšné uzavření obchodu. Práce může být delegována pomocí úkolů, deník zaznamenává historii vývoje obchodní příležitosti.

Výpis vlastností obchodních příležitostí

 

   Evidence libovolného typu obchodní příležitosti.

   Přehled o datu zjištění, datu zahájení a datu předpokládané realizace.

   Pravděpodobnost realizace v procentech a předpokládaný obrat.

   Možnost vazby na kampaně.

   Vytváření nabídek a zakázek přímo z příležitosti.