Obchodní partneři

Top  Previous  Next

 

Popis funkce

Číselník obchodních partnerů eviduje nejrozličnější informace použitelné v obchodním styku, případně informace důležité k obchodnímu jednání. Číselník je napojený na všechny části systému, kde se je potřeba se odkazovat na obchodního partnera. Z opačného pohledu je prostřednictvím tohoto číselníku možno nahlížet na nejaktuálnější stav saldokonta, na související marketingové akce, na související přijaté objednávky nebo vydané objednávky, související faktury došlé i vydané, související příjemky na sklad, související výdejky ze skladu, související obchodní příležitosti a související nabídky.

Číselník firem lze použít např. pro hromadnou korespondenci, tisk adres na obálky apod. Obchodní partneři jsou v systému identifikování dvěma základními klíči – IČ organizace a číselný kód pobočky. IČ je prezentováno alfanumerickým kódem pro případy, že IČ není k dispozici a kód pobočky slouží především k evidenci poboček partnera, odběrních míst a podobně. V evidenci je mnoho doplňujících informací. Uveďme alespoň obchodní podmínky, splatnosti, kredit, kontaktní osoby včetně e-mailových adres, seznam bankovních účtů, separátní ceníky a podobně.