Vazba na projekty

Top  Previous  Next

Použití funkce

Funkce slouží k vytvoření projektu z nabídky a jejich vzájemnému provázání.

Je přístupná u nabídky na záložce "Projekty, přijaté objednávky".

Umístění navázaných projektů v hlavičce nabídky

Popis funkce

Po stisku tlačítka Projekt (Ctrl+F3) se spustí standardní funkce vytvoření projektu s tím, že do projektu jsou z dané nabídky použity údaje:

1. do hlavičky projektu: IČ a Multi obchodního partnera, Název, Cizí název, Cena, Obchodně zajišťuje, Realizuje, Obchodní podmínky, Referent poptávajícího a koncového příjemce.

2. do fakturačních údajů projektu se přenesou položky nabídky.

3. do plánovaného materiálu projektu se přenesou skladové položky z položek nabídky. V projektu bude zachována vazba na fakturační údaj. Pro připomenutí: vazba na plánovaný materiál je realizována přes přijatou objednávku, která je z nabídky v průběhu generování projektu vytvořena.

4. do plánovaných výkonů se přenesou práce a služby z položky nabídky se zachováním vazby na fakturační údaj.

V takto vytvořeném projektu jsou vazby realizovány následovně:

1. v hlavičce projektu je odkaz na nabídku, ze které byl vytvořen (sloupce nabrada, nabdokl)

2. ve fakturačních údajích projektu je odkaz na položku nabídky (sloupce nabporadi, nabdataid)

3. v plánovaném materiálu je odkaz na položku nabídky (sloupce nabporadi, nabdataid)

Obr. 2 Umístění vazby na nabídku v dialogu projektu

Tímto způsobem vytvořené projekty se zobrazují v samostatném prohlížeči přímo v dialogu nabídky (viz obr. 1)

Omezení a nastavení

Funkce vytvoření projektu je přístupná pouze v případě, že odpovídající řada nabídek má v číselníku řad nastaven parametr Používat pro na hodnotu Projekty (viz obr. 3):

Obr. 3 Parametr Používat pro v řadě nabídek

Související témata

evidence PO

evidence zakázek