Kontrola a přenos členění z hlavičky dokladu do položek

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Funkce je umístěna v hlavičce dokladu uskutečněného plnění.

Obdobné funkce jsou umístěné i v hlavičkách příjemek a výdejek.

 

Popis funkce

Funkce slouží ke kontrole hodnot členění (středisko, činnost, zakázka/projekt, další) v hlavičce a položkách dokladů a kopírování vybraných hodnot z hlavičky do položek.

Po změně hodnoty některého z členění v hlavičce dokladu, příp. po změně v položkách, dojde automaticky k vyhodnocení, zda některá z položek dokladu neobsahuje jinou (nebo nevyplněnou) hodnotu daného členění, než je uvedeno v hlavičce. Pokud taková položka existuje, podbarví se dané členění v hlavičce dokladu červeně a u tlačítka "Členění do položek" (určeného pro kopírování členění z hlavičky do položek) se zobrazí červený výkřičník. Tím je uživatel upozorněn na rozdíly v hodnotách členění.

Červené podbarvení členění v hlavičce dokladu lišících se od členění v položkách

 

Pro zkopírování hodnot členění z hlavičky do položek lze využít tlačítko "Členění do položek". Po jeho stisku se zobrazí dialog, na kterém lze zvolit, která členění se mají z hlavičky do položek kopírovat (přednastaví se ta, která se liší proti položkám), jestli se změny mají aplikovat na všech nebo jen označených položkách a zda se původní hodnoty v položkách mají zachovat nebo přepsat hodnotami z hlavičky.

Dialog pro kopírování členění z hlavičky do položek

 

Po stisku tlačítka OK dojde ke kontrolnímu dotazu, zda si uživatel opravdu přeje zkopírovat vybraná členění do položek Po potvrzení se provede úprava členění v položkách a následně se provede opětovná kontrola, zda jsou členění v hlavičce a na položkách stejná a podle toho se obarví nebo neobarví červeně. Pokud bude vše stejné, zmizí u tlačítka "Členění do položek" červený výkričník.

Členění v hlavičce dokladu, která se neliší od členění v položkách

 

Související odkazy

Saldokonto

Zaúčtování příjemky

Zaúčtování výdejky