Konfigurátor (nabídky)

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

 

Umístění

Funkce je umístěna v dialogovém okně položky nabídky (obr. 1) v záložce Výroba | Konfigurátor

Použití funkce

Funkce slouží především pro snadnou záměnu variantních pozic v kusovníku. Mimo to může posloužit i jako přehledné zobrazení stromové struktury výrobku (materiály, operace, kooperace).

obr. 1

Záložku s konfigurátorem lze otevřít také kliknutím na tlačítko Přejít na konfiguraci výrobku umístěné na záložce Základní údaje (viz obr. 2) vedle požadovaného množství na výrobu. V tom případě se otevře přímo záložka s konfigurátorem.

obr. 2

 

Popis funkce

Konfigurátor zobrazuje výrobek v přehledné stromové struktuře. Na základě přednastavených parametrů je v konfigurátoru zobrazena kompletní materiálová struktura (kusovník). Na obrázku 3 jsou popsány nejdůležitější prvky konfigurátoru. K popisu snad jen to, že vyráběné součásti jsou popsány černým tučným písmem, operace normálním písmem červeným a kooperace modrým.

obr. 3

Záměna varianty. Variantní pozici lze zaměnit dvojklikem (případně kombinací kláves Ctrl+Enter) na příslušné materiálové pozici. Objeví se seznam všech dostupných alternativních materiálů, ze kterých si uživatel může vybrat.
Změna hrubé spotřeby. Hrubou spotřebu je možno zaměnit dvojklikem na hrubou spotřebu (nebo stisknutím mezerníku).
Úprava položky. Každou zobrazenou položku (jak materiál tak i operaci či kooperaci) kromě vrcholového výrobku lze zobrazit či upravit (máte-li požadované oprávnění). To lze provést kliknutím pravou myší na požadovanou položku a výběrem příslušné položky otevřeného menu

Omezení, podmínky provozu

Po provedení libovolné změny v konfigurátoru je bezpodmínečně nutné provést přepočet kalkulace (stisknutím klávesy F5 nebo kliknutím na stejnojmenné tlačítko). Jinak by se provedené změny nezohlednily v dalších fázích výroby. Pokud toto uživatel opomene, program jej při pokusu o uzavření položky nabídky upozorní.

Pokud je třeba změnit přednastavené zobrazení konfigurátoru, lze použít tlačítko Vlastnosti, po jehož stisknutí se objeví konfigurační dialog, ve kterém uživatel může provést požadované změny (viz obr. 4)

obr. 4

O tom, zda uživatel má přístupnou volbu upravovat, rozhoduje to, zda má či nemá oprávnění pro úpravu kalkulace položky nabídky - oNabKalkEdit.

Návaznosti

Změny v konfigurátoru mají bezprostřední vazbu na kalkulaci položky nabídky. Poté, co je přepočtena kalkulace, jsou všechny provedené změny zahrnuty do kalkulace a mohou být využity např. pro rezervaci materiálů či plánování.

Související odkazy