Komunikace s fiskálním modulem

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Nastavení fiskálního modulu se provádí v periferiích prodejní pokladny (na dialogu pokladny přes tlačítko F3 Nastavení periferií).

 

Popis funkce

Fiskální modul slouží ke speciální evidenci pokladního prodeje.

 

Standardně je podporován fiskální modul Varos FM3000.

 

Parametry pro připojení a komunikaci s fiskálním modulem:

sériový port, ke kterému je modul připojený
přenosová rychlost
typ (aktuálně je podporován model Varos FM3000)
řídící znaky pro ořez papíru (ve tvaru <HH>)
počet znaků na řádku
text pro tisk paty pokladního dokladu
parametr "používat/nepoužívat" zásuvku

 

Nastavení fiskálního modulu

 

Omezení, podmínky provozu

Fiskální modul Varos FM3000 vyžaduje toto nastavení:

vychází se z ceny s DPH (shora)
koeficient pro výpočet DPH shora se nezaokrouhluje (parametr fakturace)

 

Související témata

Prodej přes pokladnu