Kategorizace firem

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Číselník kategorií obchodních partnerů je přístupný v menu CRM (Obchod) | Obchodní partneři | Kategorie obchodních partnerů.

Umístění číselníku kategorií

 

Popis funkce

Funkce slouží ke kategorizaci obchodních partnerů, přičemž jednoho partnera lze zařadit do více kategorií.

Kód kategorie je znakový řetězec o délce max. 20 znaků.

Číselník kategorií obchodních partnerů

Dialog pro zadání/úpravu kategorie obchodních partnerů

 

Přiřazení vybraných kategorií se provádí na dialogu obchodního partnera na záložce Parametry, kategorie.

Přiřazené kategorie obchodního partnera

Související témata

Evidence firem (včetně  poboček)