Import přijatých objednávek z EDI (EDI.bpl)

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

chybová hlášení

návaznosti

Umístění

Funkce je uložena v přídavném modulu EDI.bpl. Po nahrátí tohoto modulu do adresáře Plugins se v prohlížeči přijatých objednávek objeví ikona, kterou lze tuto funkci spustit (obr. 1)

Obr. 1 Umístění tlačítka pro import přijatých objednávek

Popis funkce

Funkce slouží pro import přijatých objednávek ve formátu EDI.

Funkce pracuje tak, že ze zadaného adresáře načte všechny dostupné textové soubory a snaží se z nich vyrobit přijatou objednávku. Po zpracování souboru jej přesune do záložního adresáře zadaného v parametrech.

Při zpracování se postupuje tak, že z textového souboru čte jeden záznam za druhým a pokouší se jej zpracovat. Každý záznam musí začínat jedním ze tří znakových řetězců (SYS, HDR nebo LIN).

Načtené hodnoty z textového souboru se ukládají do tabulek edi_sys, edi_orders_hdr a edi_orders_lin.

Po zpracování celého textového souboru je volána databázová procedura edi_orders_in, ve které se z naplněných edi_XXXX tabulek vytvoří hlavička a položky přijaté objednávky. Do této procedury je možno provádět zásahy tak, aby proces importu přijaté objednávky odpovídal konkrétním potřebám zákazníka.

Na konci je uveden seznam chybových hlášení, které se mohou objevit v případě, že nejsou správně vyplněny některé údaje.

Sekce SYS

Pozice

Obsah

Popis

1-3

uvození

symbol 'SYS'

4-17

adresný EAN (sběrná adresa)

gfpriraz.pozn pro kat_id = "EANadr01"

18

standard

symbol 'E'

19-24

verze

symbol 'D  96A'

25-30

zpráva

symbol 'ORDERS'

31

test identifikátor

symbol 'P'

Sekce HDR

Pozice

Obsah

Popis

1-3

uvození

symbol 'HDR'

4-18

číslo vydané objednávky

ovobjhd.rada_id + ovobjhd.id_dokl

19-26

datum vystavení objednávky

ovobjhd.datvystav

27-43

EAN kupujícího - odběratele

gfirmy.ean z (ovobjhd.firmaico_id a ovobjhd.objedmulti_id)

44-60

EAN místa dodání

gfirmy.ean z (ovobjhd.prijemico_id a ovobjhd.prijemmulti_id)

61-77

EAN fakturačního místa

gfirmy.ean z (ovobjhd.firmaico_id a ovobjhd.faktmulti_id)

78-94

EAN dodavatele

gfirmy.ean z parametrů programu (ico, id_firma)

95-111

EAN distribučního skladu

 

112-119

požadovaný datum dodání

ovobjhd.termin

120-123

požadovaný čas dodání

ovobjhd.termin

124-193

volný text

 

Sekce LIN

Pozice

Obsah

Popis

1-3

uvození

symbol 'LIN'

4-9

číslo řádku

inkrement při zápisu jednotlivých řádků

10-34

EAN zboží

first omckody.id_ean order by mnozstvi z (ovobjit.material_id)

35-59

kód zboží dodavatele

ovobjit.material_id

60-71

množství

ovobjit.mnoz

72-74

měrná jednotka množství

omater.mj_id z (ovobjit.material_id)

75-82

požadovaný datum dodání

ovobjhd.termin

83-86

požadovaný čas dodání

ovobjhd.termin

87-131

specifikace

 

Chybová hlášení

Neznámý typ věty ("XXX") v importním souboru

Každá věta v importovaném souboru musí začínat jedním ze symbolů SYS, HDR nebo LIN. Pokud tomu tak není, program zahlásí uvedenou hlášku a pokračuje v importu dalším řádkem.

Sekce SYS

Chybný typ zprávy ("ORDERS")

V případě, že v sekci SYS importovaného souboru je jiný typ zprávy než ORDERS (např. INVOICE, DESADV, ...), program ukončí import.

 

Pokud v importovaném souboru není uvedena sekce SYS, použije se fiktivní (prázdná) sekce, aby import mohl pokračovat.

Sekce HDR

Nenalezen žádný obchodní partner s EANem = "XXX"

Načtený EAN nebyl nalezen u žádného obchodního partnera. Program nemůže vytvořit přijatou objednávku a končí import.

 

Pro EAN = "XXX" nalezeno více obchodních partnerů

Program nalezl načtený EAN u více obchodních partnerů a neví, ke komu objednávku přiřadit.

 

Liší se IČ objednávajícího ("XXX") a fakturačního místa ("YYY")

Načtené EANy objednávajícího a fakturačního místa jsou přiřazeny různým obchodním partnerům

Sekce LIN

Nenalezena žádná skladová položka s čárovým kódem "XXX"

Načtený EAN nebyl nalezen u žádné skladové položky.

 

Skladová položka "XXX" je objednána v mj "YY", která není akceptovaná

Skladová položka je objednána v měrné jednotce, kterou program nezná.

 

Návaznosti

Pro správnou funkci přídavného modulu je potřeba nastavit parametry (viz obr. 2)

Obr. 2 Parametry přídavného modulu - sekce pro nastavení importu přijatých objednávek

Související témata

Export vydaných objednávek do EDI