Import firem do evidence firem ze systému ARES

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Funkce je přístupná při zadávání nového obchodního partnera nebo při editaci existujícího. Přístup je přes menu CRM (Obchod) | Obchodní partneři po přidání nové věty či editaci věty existující.

 

Popis funkce

Funkce slouží k vyhledání a doplnění hlavních údajů o firmě z centrálního registru subjektů ARES. Jiné registry (jiných států) nejsou podporovány. K činnosti funkce je nezbytné připojení klientské stanice k internetu (služba HTTP).

Uživatel zadá údaj či Název 1, popř. obojí. Po stisku tlačítka Doplnit z ARES či přímo klávesy F4 se zobrazí okno s dialogem pro zadání vyhledávání. Zde může uživatel poopravit údaje pro hledání. Subjekt je možné hledat, buď podle IČ nebo podle jména. Kombinace obojího není povolena.

Po stisku tlačítka Najít dojde k zaslání dotazu do systému ARES a je nutné vyčkat na jeho odpověď. V případě zadání více frekventovaného klíče je možné, že bude reakce vzdáleného systému trvat déle (cca do 1 minuty). Pokud by množina vyhledaných údajů překročila 200 záznamů, dojde k chybovému hlášení systému ARES. V takovém případě je nutné údaje pro vyhledání více upřesnit (např. zadat "Vision Praha" namísto "Vision").

Opakované zadávání neúplných či nesmyslných údajů může vést k zablokování služeb ARES z Vaší internetové adresy (IP). V takovém případě je nutné zažádat o odblokování správce systému ARES. Bližší info zde: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.

Formulář obchodních partnerů

 

Po úspěšném dohledání záznamů ze systému ARES je nutné zvolit správný záznam a tlačítkem OK, popř. dvojklikem či klávesou Enter údaje přenést do editačního dialogu obchodního partnera.

 

Dále může uživatel pokračovat jíž standardně při vkládání či editaci dalších údajů obchodního partnera, např. vložením kontaktních osob (evidence kontaktů).

Omezení, podmínky provozu

K činnosti funkce je potřebné připojení klientského PC k internetu (služba HTTP). Podmínky provozu systému ARES jsou k dispozici na http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.

 

Související témata

Evidence kontaktů