Parametry CRM

Top  Previous  Next

Seznam témat:

generování IBAN pro slovenské firmy

Generování IBAN pro slovenské firmy

Funkce pro hromadné vygenerování účtu ve formátu IBAN je přístupná v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace účetnictví | Generování IBAN pro slovenské firmy:

Umístění

Funkce je přístupná pouze, když je vlastní stát = "sk". Tj. V číselníku států je u Slovensko nastaveno "vlastní stát".

Nastavení číselníku státy

 

Funkce pro vygenerování konkrétního účtu ve formátu IBAN je přístupná v dialogu obchodních partnerů v záložce obchodní podmínky,  bankovní účty:

Umístění

 

IBAN (International Bank Account Number)  je mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí. Je definován standardem ISO 13616. Používá se ve všech zemích Evropské unie (kde je nutný pro jakékoliv zahraniční platby), ale i v několika dalších zemích.
IBAN  je formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616. Tato norma byla v roce 2007 aktualizována a uvedena do souladu se standardem EBS204, který v roce 1996 vydala ECBS (European Committee for Banking Standards).
Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede.

Slovenská legislativa

S účinnosťou od 30. 1. 2016 pri domácich prevodoch (teda prevodoch v rámci členských krajín SEPA v mene eur):

zanikne používanie čísla účtu ve formáte BBAN a číslo účtu príjemcu bude potrebné uvádzať iba vo formáte IBAN,
zanikne povinnosť uvádzať BIC SWIFT kód banky príjemcu,
všetky banky v rámci krajín SEPA, ktoré majú domácu menu euro, budú pre tieto prevody dosiahnuteľné (pre krajiny, ktoré majú domácu menu inú ako euro platí termín 1. 11. 2016).

Zoznam členských krajín SEPA

Krajiny EHP:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,

Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Ostatné územia a autonómne oblasti:

Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Sv. Pierre a Miquelon.

Krajiny, ktoré pristúpili k SEPA:

Švajčiarsko, Monako, San Marino.

 

Popis funkce

Funkce hromadně na základě kódu banky a čísla účtu vygeneruje číslo účtu ve formátu IBAN. Hromadné generování IBANu je určeno pouze pro účty vedené u slovenských a českých bank, jen tam jsme schopni zaručit správnost vygenerovaného účtu ve formátu IBAN.

V číselníku bank musí být definovaná země původu. Na základě této informace bude účet u obchodního partnera zahrnut do hromadného generování účtu ve formátu IBAN.

Označení země původu u banky

 

Funkce umístěná ve formuláři obchodních partnerů / Bankovní účty vygeneruje účet i pro jiné státy, než Slovensko a Česká republika, ovšem výsledný formát není zaručen. Pro další státy EU je tedy tento výpočet pouze orientační a správný bankovní účet musí být zadán ručně. V každém případě  za konečný tvar bankovního účtu zodpovídá obsluha.
 

Pro kontrolu vygenerovaných účtů ve formátu IBAN jsou určeny 2 sestavy, kde je možné si zkontrolovat všechny bankovní účty vedené u bank se zemí původu SK a CZ, případně výběr omezit datem vytvoření konverze (Obchodní partneři | Slovensko |....):

 

 

Poznámka:

Strukturu účtu ve formátu IBAN si vytvářejí jednotlivé země podle rámcových pravidel, které byly přijaté pro zavedení SEPA plateb pro převody ve měně EUR. A nemají tedy stejnou délku a strukturu (stejné pozice v různých zemích mohou mít jiný význam).

 

Související témata

Evidence firem (včetně  poboček)