Změna IČ

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Funkce je přístupná v hlavním menu Nástroje | Obchodní partneři | Změna IČ:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce slouží ke změně IČ obchodního partnera.

 

Uživatel vybere ze seznamu obchodních partnerů požadované "původní IČ" a zadá "nové IČ".

 

Stiskem F2 se provede změna ve všech tabulkách, které obsahují vazbu na "původní IČ", přičemž můžou nastat 2 případy:

"nové IČ" v databázi neexistuje - pak se ve všech tabulkách s vazbou na "původní IČ" pouze změní IČ na "nové IČ", ale jednotlivá "multi ID" poboček zůstanou zachována (tj. hlavní firma s "multi ID" = 0 bude hlavní firmou i v rámci "nového IČ")
"nové IČ" v databázi existuje - pak se kromě změny "původního IČ" na "nové IČ" změní i jednotlivá "multi ID" poboček, a to tak, že se začnou číslovat od největší hodnoty "multi ID" poboček v rámci "nového IČ" (tj. hlavní firma "původního IČ" již nebude hlavní firmou v rámci "nového IČ", ale jenom jednou z poboček)

 

Omezení, podmínky provozu

Změna IČ způsobí změny ve všech dokladech a výkazech s vazbou na dané IČ.

 

Související témata

Evidence firem