Přirážka/sleva na fakturačních položkách

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Funkce je umístěna v hlavičce dokladu uskutečněného plnění s typem fakturace "dle fakturačních položek".

 

Popis funkce

Funkce slouží k automatickému výpočtu přirážky nebo slevy pro označené fakturační položky.

 

Po stisku tlačítka "Přirážka (sleva)" se zobrazí dialog pro zadání parametrů pořizované přirážky, příp. slevy.

Nastavení parametrů pro zadání přirážky nebo slevy

 

Význam jednotlivých parametrů:

přirážka (sleva)
- pokud je zadaná kladná hodnota, jedná se o procenta přirážky
- pokud je zadaná záporná hodnota, jedná se o procenta slevy

 

pořídit hromadně jednou položkou (dle sazby DPH)
- vypočtená přirážka (sleva) se založí jako samostatná fakturační položka (pro každou sazbu DPH zvlášť)
promítnout do ceny jednotlivých položek
- vypočtená přirážka (sleva) se zahrne přímo do prodejní ceny jednotlivých fakturačních položek
pořídit jako samostatné záznamy k jednotlivým položkám
- pro každou fakturační položku se vypočtená přirážka (sleva) založí jako samostatná fakturační položka s vazbou na danou položku
- řazení všech fakturačních položek se upraví tak, aby vygenerované přirážky (slevy) byly řazeny přímo pod odpovídajícími (svázanými) položkami
- u tohoto způsobu generování přirážek (slev) se nedoporučuje používat automatické řazení fakturačních položek
- v případě odstranění fakturační položky dojde i k automatickému odstranění všech svázaných přirážek (slev)

 

počítat přirážku (slevu) z výchozí ceny položek
- pokud je zaškrtnuto, počítá se přirážka (sleva) z tzv. "výchozích" cen jednotlivých fakturačních položek (tj. z cen, ze kterých se vycházelo při výpočtu prodejních cen pomocí cenových systémů)
- pokud není zaškrtnuto, počítá se přirážka (sleva) z prodejních cen uložených u jednotlivých položek
počítat přirážku (slevu) z celkové ceny položek (včetně  SPD a SNC)
- pokud je zaškrtnuto, počítá se přirážka (sleva) z celkových prodejních cen položek (včetně  DPH, spotřební daně i recyklačních poplatků)
- pokud není zaškrtnuto, počítá se přirážka (sleva) z prodejních cen bez DPH, bez spotřební daně a bez recyklačních poplatků

 

Po stisku tlačítka OK se dle nastavených parametrů provede výpočet přirážky (slevy) z označených fakturačních položek a buďto se přímo upraví prodejní ceny jednotlivých položek, nebo se založí samostatné položky přirážky (slevy) pro jednotlivé sazby DPH označených položek.

Nastavení parametrů se pamatuje pro každého uživatele zvlášť a při příštím použití funkce se automaticky přednastaví.

 

V případě, kdy se má přirážka (sleva) vypočtená z celkové ceny položek (včetně   DPH, spotřební daně i recyklačních poplatků) zahrnout do prodejní ceny položek, platí, že výše spotřební daně ani recyklačních poplatků se nemění. Přirážka (sleva) se v tomto případě promítne odpovídajícím způsobem přímo do hodnoty prodejní ceny bez DPH.

 

Související odkazy