Zjištění názvů a historických údajů o obchodních partnerech

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

 

Popis funkce

Pro zjištění názvů a historických údajů o obchodních partnerech (názvy, adresy, DIČ...) lze využít následující SQL funkce:

gf_getfield - obecná funkce vracející požadovaný údaj o obchodním partnerovi (DIČ, název nebo část adresy)
gf_getdic - funkce vracející DIČ obchodního partnera
gf_getnazev - funkce vracející název obchodního partnera (příp. jméno zaměstnance, který je vedený jako pobočka vlastní firmy)
gf_getnazevfull - funkce vracející název obchodního partnera včetně adresy (příp. jméno zaměstnance, který je vedený jako pobočka vlastní firmy)

 

Specifickým případem obchodních partnerů jsou pobočky vlastní firmy s vazbou na zaměstnance.
 
Jména takto vedených zaměstnanců lze zobrazit pouze uživatelům s GDPR úrovní >= 25, jejich adresy uživatelům s GDPR úrovní >= 30.

 

Pro zjištění jmen a adres zaměstnanců vedených jako pobočky vlastní firmy lze využít následující SQL funkce:

gf_getnazevzam - funkce vracející jméno zaměstnance
gf_getulicezam - funkce vracející ulici trvalého pobytu zaměstnance
gf_getobeczam - funkce vracející obec trvalého pobytu zaměstnance
gf_getpsczam - funkce vracející PSČ trvalého pobytu zaměstnance
gf_getstatzam - funkce vracející kód státu trvalého pobytu zaměstnance

 

Možnosti použití funkcí:

sestavy
varianty prohlížečů
uživatelské prohlížeče

 

Základní informace o obchodním partnerovi

Obecná funkce vracející požadovaný údaj o obchodním partnerovi (DIČ, název nebo část adresy) k danému datu z tabulky historie změn (gfinfo):

 

dbo.gf_getfield(in @ico ico_,in @multi integer,in @field char(255),in @datum date default null)

 

Parametry funkce:

@ico, @multi - IČ a multi ID obchodního partnera
@field - název sloupečku ze seznamu:

  'dic' - DIČ (= IČ DPH pro Slovensko)

  'nazev1' - název obchodního partnera, příp. jméno zaměstnance (= pobočky vlastní firmy)

  'ulice' - ulice

  'obec' - obec

  'psc' - PSČ

  'stat' - kód státu

  'oblast' - region

  'dic_sk' - slovenské DIČ (jenom pro Slovensko)

@datum - datum (nepovinný parametr - přednastavuje se aktuální datum)

 

Příklad

Název a DIČ obchodních partnerů k 1.1.2007:

 

SELECT id_ico, id_multi,

 gf_getfield(id_ico,id_multi,'nazev1','2007-01-01') as nazev_firmy,

 gf_getfield(id_ico,id_multi,'dic','2007-01-01') as dic_firmy

FROM DBA.gfirmy

 

 

DIČ

 

Funkce vracející DIČ obchodního partnera k danému datu (z tab. gfinfo):

 

 dbo.gf_getdic(in @ico ico_,in @multi integer,in @datum date default null)

 

Název obchodního partnera

Funkce vracející název obchodního partnera k danému datu (z tab. gfinfo) nebo jméno zaměstnance (= pobočky vlastní firmy):

 

 dbo.gf_getnazev(in @ico ico_,in @multi integer default null,in @datum date default null,in @plusnazev2 smallint default null)

 

V případě nastavení nepovinného parametru @plusnazev2 na hodnotu 1 se název standardního obchodního partnera zobrazí ve tvaru: 'název, název 2'.

Jméno zaměstnance se zobrazí pouze uživatelům s GDPR úrovní >= 25.

 

Název obchodního partnera včetně adresy

Funkce vracející název obchodního partnera včetně adresy k danému datu (z tab. gfinfo) nebo jméno zaměstnance (= pobočky vlastní firmy):

 

 dbo.gf_getnazevfull(in @ico ico_,in @multi integer default null,in @datum date default null,in @plusnazev2 smallint default null)

 

Název (včetně adresy) standardního obchodního partnera se zobrazí ve tvaru: 'název, PSČ obec, ulice, stát'.

V případě nastavení nepovinného parametru @plusnazev2 na hodnotu 1 se zobrazí ve tvaru: 'název, název 2, PSČ obec, ulice, stát'.

Jméno zaměstnance se zobrazí pouze uživatelům s GDPR úrovní >= 25.

 

Příklad

Název obchodních partnerů (bez i s adresou), příp. jmen zaměstnanců vedených jako pobočky vlastní firmy.

 

SELECT id_ico, id_multi,

 gf_getnazev (id_ico, id_multi) as nazev,

 gf_getnazevfull (id_ico, id_multi) as nazev_adresa

FROM DBA.gfirmy

 

 

Funkce pro zjištění jmen a adres zaměstnanců

Vstupním parametrem všech funkcí je ID pobočky zaměstnance.
 
Uvnitř funkcí neprobíhá žádná kontrola, zda zadané ID opravdu odpovídá pobočce zaměstnance. Odpovědnost za správnost zadání je na straně uživatele.
 
Jména zaměstnanců lze zobrazit pouze uživatelům s GDPR úrovní >= 25, jejich adresy uživatelům s GDPR úrovní >= 30.

 

Jméno zaměstnance

Optimalizovaná funkce vracející jméno zaměstnance (= pobočky vlastní firmy):

 

 dbo.gf_getnazevzam(in @multi integer)

 

Jméno zaměstnance se zobrazí pouze uživatelům s GDPR úrovní >= 25.

 

Ulice trvalého pobytu zaměstnance

Funkce vracející ulici trvalého pobytu zaměstnance (= pobočky vlastní firmy):

 

 dbo.gf_getulicezam(in @multi integer)

 

Ulice trvalého pobytu zaměstnance se zobrazí pouze uživatelům s GDPR úrovní >= 30.

 

Obec trvalého pobytu zaměstnance

Funkce vracející obec trvalého pobytu zaměstnance (= pobočky vlastní firmy):

 

 dbo.gf_getobeczam(in @multi integer)

 

Obec trvalého pobytu zaměstnance se zobrazí pouze uživatelům s GDPR úrovní >= 30.

 

PSČ trvalého pobytu zaměstnance

Funkce vracející PSČ trvalého pobytu zaměstnance (= pobočky vlastní firmy):

 

 dbo.gf_getpsczam(in @multi integer)

 

PSČ trvalého pobytu zaměstnance se zobrazí pouze uživatelům s GDPR úrovní >= 30.

 

Kód státu trvalého pobytu zaměstnance

Funkce vracející kód státu trvalého pobytu zaměstnance (= pobočky vlastní firmy):

 

 dbo.gf_getstatzam(in @multi integer)

 

Kód státu trvalého pobytu zaměstnance se zobrazí pouze uživatelům s GDPR úrovní >= 30.

 

Související odkazy

GDPR

GDPR úrovně

Evidence firem (včetně poboček)