Tesco Stores ČR a.s.

Top  Previous  Next

Popis

Níže je popsána struktura jednotlivých sekcí, které jsou součástí exportního souboru faktury do formátu EDI. Na konci je uveden seznam chybových hlášení, které se mohou objevit v případě, že nejsou správně vyplněny některé údaje.

Sekce SYS

Pozice

Obsah

Popis

1-3

uvození

symbol 'SYS'

4-17

adresný EAN (sběrná adresa)

gfpriraz.pozn pro kat_id = "EANadr01"

18

standard

symbol 'E'

19-24

verze

symbol 'D  96A'

25-30

zpráva

symbol 'INVOIC'

31

test identifikátor

symbol 'P'

Sekce HDR

Pozice

Obsah

Popis

1-3

uvození

symbol 'HDR'

4-18

číslo dokladu

udokhd.vsym

19-21

druh dokladu

'386' .. zálohová faktura

 

 

'380' .. normální faktura

 

 

'381' .. dobropis

 

 

'383' .. vrubopis

22-24

funkce zprávy

symbol '9  '

25-32

datum vystavení

udokhd.datdokl

33-40

datum uskutečnění zdanitelného plnění

uvydfakthd.datpln

41-48

datum vyskladnění

udokhd.datdokl (jako 25-32)

49-56

datum dodání

opobjhd.termin

73-80

datum splatnosti

ovydfakthd.datsplat

99-113

číslo objednávky zákazníka

ovydfakthd.zakobj

145-159

číslo dodacího listu

ovydfakthd.vydejrada_id + ovydfakthd.vydejdokl_id

168-170

význam referenčního čísla faktury

u dobropisu symbol 'IV' jinak ''

171-185

referenční číslo faktury

ovydfakthd.puvrada_id + ovydfakthd.puvdokl_id

209-225

EAN odběratele

gfirmy.ean

226-240

IČ odběratele

udokhd.ico

241-255

DIČ odběratele

gfirmy.dic

256-272

EAN objednatele

gfirmy.ean z (ovydfakthd.prijemico_id, ovydfakthd.objedmulti_id)

273-289

EAN místa dodání (kon. příjemce)

gfirmy.ean z (ovydfakthd.prijemico_id, ovydfakthd.prijemmulti_id)

290-306

EAN fakturačního místa

gfirmy.ean z (ovydfakthd.prijemico_id, id_multi=0)

307-323

EAN dodavatele

gfirmy.ean z parametrů programu (ico, id_firma)

324-338

IČ dodavatele

parametr programu (ico)

339-353

DIČ dodavatele

parametr programu (dic)

371-387

Číslo bankovního účtu dodavatele

parametr programu (ucet)

388-391

Směrový kód banky dodavatele

parametr programu (kodbanky)

396-405

Variabilní symbol platby

udokhd.vsym (jako 4-18)

416-418

Kód měny

ovydfakthd.mena_id

Sekce HDD

Pozice

Obsah

Popis

1-3

uvození

symbol 'HDD'

4-38

kupující - obchodní jméno 1

gfirmy.nazev1 z (udokhd.ico, udokhd.multi)

178-213

kupující - adresa, ulice a číslo 1

gfirmy.ulice z (udokhd.ico, udokhd.multi)

319-353

kupující - adresa, obec

gfirmy.obec z (udokhd.ico, udokhd.multi)

354-359

kupující - adresa, psc        

gfirmy.psc z (udokhd.ico, udokhd.multi)

360-394

dodavatel - obchodní jméno 1

parametr programu (firma)

535-569

dodavatel - adresa, ulice a číslo 1

parametr programu (provoz_ulice)

675-709

dodavatel - adresa, obec

parametr programu (mesto)

710-715

dodavatel - adresa, psc

parametr programu (psc)

Sekce LIN

Pozice

Obsah

Popis

1-3

uvození

symbol 'LIN'

4-9

číslo řádku

inkrement při zápisu jednotlivých řádků

10-34

EAN zboží

omckody.id_ean z (ovydfaktit.kod_id)

35-59

kód zboží dodavatele

ovydfaktit.kod_id

60-62

typ položky

Z..zboží, O..obaly z (ovydfaktit.typ = 1 a ovydfaktit.typkodu = 0..zboží nebo = 2..obaly)

63-74

množství

ovydfaktit.mnoz

75-86

cena za jednotku před odečtením slev

ovydfaktit.prodcenaciz

87-93

sleva na položce

symbol '0.000'

94-105

částka slevy na jednotku

symbol '0.00'

106-117

cena za jednotku po odečtení slev

ovydfaktit.prodcenaciz (jako 75-86)

118-129

celková cena za položku

ovydfaktit.prodcenaciz * ovydfaktit.mnoz

130-134

sazba DPH

gstatydph.sniz nebo gstatydph.zakl z (ovydfaktit.dph a ovydfakthd.datpln)

135-137

fakturační měrná jednotka

ovydfaktit.mj_id

138-149

počet spotř. jednotek ve fakt. položce

symbol '0.000'

150-164

skupina spotřební daně - kód

omater.spdankod z (ovydfaktit.kod_id)

165-176

základ pro spotřební daň (množství)

ovydfaktit.mnoz (jako 63-74)

177-188

částka spotřební daně

ovydfaktit.spdanciz

206-222

EAN místa dodání

gfirmy.ean z (ovydfakthd.prijemico_id, ovydfakthd.prijemmulti_id) (jako HDR 273-289)

223-230

datum dodání

uvydfakthd.datpln (jako HDR 33-40)

231-245

číslo objednávky zákazníka

ovydfakthd.zakobj (jako HDR 99-113)

246-253

datum vystavení objednávky

opobjhd.zakdatum

277-291

číslo dodacího listu

ovydfakthd.pobjdokl_id

326-333

stav salda vratných obalů za danou cenu

symbol '0'

334-341

obaly vratné

symbol '0'

342-349

obaly vrácené

symbol '0'

350-357

stav salda vratných obalů jednoho typu celkem

symbol '0'

358-427

dodatečná specifikace (volný text)

omater.nazev z (ovydfaktit.kod_id)

Sekce TXT

Pozice

Obsah

Popis

1-3

uvození

symbol 'TXT'

4-73

volný text 1

parametry přídavného modulu: Text registrace dodavatele

74-143

volný text 2

udokhd.text

144-213

volný text 3

ovydfaktit.pozn

214-283

volný text 4

ovydfaktit.pozn (jako 144-213)

284-353

volný text 5

ovydfaktit.pozn (jako 144-213)

354-423

volný text 6

ovydfaktit.pozn (jako 144-213)

424-493

volný text 7

ovydfaktit.pozn (jako 144-213)

494-563

volný text 8

ovydfaktit.pozn (jako 144-213)

564-633

volný text 9

ovydfaktit.pozn (jako 144-213)

634-703

volný text 10

ovydfaktit.pozn (jako 144-213)

Sekce SUM

Pozice

Obsah

Popis

1-3

uvození

symbol 'SUM'

4-15

základ daňové skupiny 0 (osvobozeno)

součet položek z ovydfakthd: z0nepr_ciz + z0nekoef_ciz + z0osvkoef_ciz + z0mdopr_ciz + z0vzboz_ciz + z0vsluz_ciz + z0prpodn_ciz + z0vzbozvp_ciz

16-27

základ daňové skupiny 1 (snížená)

ovydfakthd.zs_ciz

28-39

základ daňové skupiny 2 (základní)

ovydfakthd.zz_ciz

40-51

cena bez DPH celkem

součet ovydfaktit.mnoz * ovydfaktit.prodcenaciz

52-56

sazba DPH skupiny 1 (snížená)

gstatydph.sniz z (ovydfakthd.datpln)

57-61

sazba DPH skupiny 2 (základní)

gstatydph.zakl z (ovydfakthd.datpln)

62-73

DPH skupiny 1 (snížená)

ovydfakthd.ds_ciz

74-85

DPH skupiny 2 (základní)

ovydfakthd.dz_ciz

86-97

DPH celkem

ovydfakthd.ds_ciz + ovydfakthd.dz_ciz

98-109

spotřební daň celkem

součet položek z ovydfakthd: spdan0_ciz + spdans_ciz + spdanz_ciz

110-121

množství celkem

symbol '0.000'

122-133

řádkové položky celkem

symbol '0.00'

134-140

dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sku. 0 v %

symbol '0.000'

141-152

dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sku. 0 abs.

symbol '0.00'

153-159

dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sku. 1 v %

symbol '0.000'

160-171

dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sku. 1 abs.

symbol '0.00'

172-178

dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sku. 2 v %

symbol '0.000'

179-190

dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sku. 2 abs.

symbol '0.00'

191-197

dodatečná sleva na fakturu jako celek v %

symbol '0.000'

198-209

dodatečná sleva na fakturu jako celek absolutně

symbol '0.00'

210-216

dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sku. 0 v %

symbol '0.000'

217-228

dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sku. 0 abs.

symbol '0.00'

229-235

dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sku. 1 v %

symbol '0.000'

236-247

dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sku. 1 abs.

symbol '0.00'

248-254

dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sku. 2 v %

symbol '0.000'

255-266

dodat. přir. na fa. jako celek v daň. sku. 2 abs.

symbol '0.00'

267-273

dodatečná přirážka na fakturu jako celek v %

symbol '0.000'

274-285

dodatečná přiráž. na fakturu jako celek absolutně

symbol '0.00'

286-297

fakturováno celkem s DPH

ovydfakthd.celkem_ciz

298-304

procento zálohové platby

symbol '0.000'

305-316

částka zálohové platby

symbol '0.00'

317-328

zaplacené zálohy celkem

symbol '0.00'

329-340

k úhradě - zbývá uhradit

součet udokit.mdz

341-352

rozdíl zaokrouhlení

symbol '0.00'

353-358

počet řádků v LIN dokumentu

poslední inkrement při zápisu řádků do sekce LIN

Chybová hlášení

Není vyplněn adresný EAN odběratele - uložen jako poznámka pro kategorii "EANadr01" (sekce SYS)

Není vyplněn datum vystavení objednávky (zákazníkem) - k faktuře nebyla nalezena objednávka (sekce HDR)

Není vyplněno DIČ odběratele (sekce HDR)

Není vyplněn dodavatel - adresa, ulice a číslo 1 (sekce HDD)

Není vyplněn EAN dodavatele (sekce HDR)

Není vyplněn EAN odběratele

Není vyplněn EAN zboží pro skladovou kartu s kódem "XXXX" (sekce LIN)

Není vyplněn kupující - adresa, obec (sekce HDD)

Není vyplněn kupující - adresa, psč (sekce HDD)

Není vyplněn kupující - adresa, ulice a číslo 1 (sekce HDD)

Není vyplněn kupující - obchodní jméno 1 (sekce HDD)