Evidence přijatých objednávek

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

možnosti prohlížeče

popis položek

 

Umístění

Funkce je umístěna v hlavním menu CRM (obchod) | Přijaté objednávky:

Umístění  funkce

 

O jaký typ přijaté objednávky (déle jen PO) se jedná je dán nastavením v řadě PO:

Nastavení řady PO

 

 

Popis funkce

Přijaté objednávky (dále jen PO)  jsou evidovány v samostatných číselných řadách a slouží primárně k zachycení údajů o „přijaté objednávce“. Objednávek můžete evidovat souhrnné informace a položkové informace, zachycující konkrétní objednané položky.

Mezi souhrnnými informacemi objednávky najdete označení odběratele, referenty, termíny dodání, čísla zákazníkovi objednávky, informace pro Intrastat, seznam souvisejících dokumentů ze spisové služby, záznamy o jednáních (historie jednání), soupisy vazeb objednávky na další části systému, poznámky a další hodnoty.

Objednanými položkami jsou skladové položky v případě obchodních organizací nebo výrobky v případě výrobních informací. Každá položka objednávky nese informace o skutečně objednaném množství a vámi potvrzeném množství. Tyto hodnoty jsou dále rozdělené na množství rezervované na skladě (nebo na více skladech současně) výlučně pro tuto objednávku, množství již dodané a množství, které ještě dodané není a není zatím ani rezervované.

Součástí objednávky mohou být i prováděné práce - služby. Tato možnost se nabízí  pouze v případě správného nastavení řady PO:

Nastavení řady PO

 

Pak je možné kromě skladových položek vybírat též práce a služby:

Formulář PO

 

Možnosti prohlížeče

Přímo v záhlaví prohlížeče PO jsou umístěny specifické funkce (mimo základní pro práci s položkami ve všech prohlížečích) pro práci s PO:

Popis funkcí

 Funkce určená pro zarezervování objednaného množství. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt + R.

Funkce určená pro zrušení zarezervovaného objednaného množství. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt + Z.

Funkce provede změnu stavu (vyřízení objednávky) objednávky z "poptávka" na "objednávka" u všech vybraných PO. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt + O.

Funkce "potvrdit objednávku" provede změnu stavu (vyřízení objednávky) objednávky z "objednávka" na "potvrzeno"  u všech vybraných PO. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt + P.

 Změna stavu (vyřízení objednávky)   u všech vybraných PO. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt + S.

 Funkce provede umožní změnit měnu a to buď s přepočtem prodejních cen dle kurzu či nikoliv  u všech vybraných PO. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt + M.

S pomocí funkce je možné vygenerovat z rámcových PO běžné PO. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt + N.

Vygeneruje vydané objednávky dle požadavků na dodavatele v poměru 1:1 pro vybrané PO. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F3.

 Funkce provede vyexpedování zarezervované množství na PO  u všech vybraných PO. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F4.

Vystavení zálohové faktury  u všech vybraných PO. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F6.

Vystavení faktury dle spotřeby (tj. dle skutečnosti)  u všech vybraných PO. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Ctrl + F6.

Seznam položek aktuální PO včetně možností náhledu. Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F12.

Funkce provede nastavení parametru "zajistit dopravu" na všech položkách PO vybraných PO. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt + D.

 Formulář položky přijaté objednávky - záložka "základní údaje"

 

Funkce zruší nastavení parametru "zajistit dopravu" na všech položkách PO vybraných PO. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Ctrl + Alt + D.

 Formulář položky přijaté objednávky - záložka "základní údaje"

 

 Provede nastavení členění dle zadaných parametrů u vybraných PO. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt + C.

 Nastavení

 

Nastavení třídícího hlediska u vybraných PO. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt + T.

 Formulář položky přijaté objednávky - záložka "obchodní podmínky, Intrastat, další "

 

Vygenerování interní objednávky z vybraných PO. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt + I.

Vygenerování vydané objednávky z vybraných PO. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Shift + F3.

Popis položek

Formulář hlavičky PO obsahuje více záložek:

Záložky formuláře přijatých objednávek

základní údaje
poznámka
obchodní podmínky, Intrastat, další
vazby
jednání, dokumenty
parametry
hlavičkové slevy / přirážky

 

Dále dle nastavení parametru "typ řady" v řadě záložky:

Záložky formuláře přijatých objednávek

 

pokud je nastavení v řadě zaškrtnuto "součásti zakázky",

Nastavení řady PO

 

pak PO může obsahovat též práce a služby:

položky objednávky
požadavky na materiál
spotřebovaný materiál
požadavky práce a služby
realizované práce a služby
doprava
šeky / poukázky

Související témata

Rámcové objednávky

Rezervace skladových položek

Převod rezervací na jiný sklad

Sledování stavu zakázky

Zamykání přijatých objednávek

Expedice zboží

Import přijatých objednávek z EDI

Katalogový prodej

Pořízení položek objednávky čtečkou čárových kódů