Evidence obchodních příležitostí

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Funkce je umístěna v menu CRM (Obchod) | Obchodní příležitosti:

 
Umístění obchodních příležitostí v menu

 

Popis funkce

Funkce je určena k sledování potenciálních obchodních příležitostí. Z hlediska obchodního oddělení jsou zde zaznamenávány první informace o potenciálním obchodním případu a to i v případě, kdy ještě není známo, kdo bude zákazníkem. Z tohoto důvodu má evidence přizpůsobené některé základní vlastnosti.

Tato funkce je určena obchodnímu oddělení ve všech typech firem, kde probíhá aktivní vyhledávání zákazníků. Záznamy jsou podobně jako u jiných evidencí organizovány v řadách a číslovány po jedné směrem nahoru. Před použitím této funkce musí číselník řad obsahovat alespoň jeden záznam. Tento číselník naleznete stejně jako hlavní evidenci v menu programu. Řady nemají žádné zvláštní nastavení - obsahují pouze čtyřmístný kód řady, název a parametr, zda se má tato řada používat pro zakázky nebo projekty.

 

Formulář řady obchodních příležitostí

 
V kódu řady je vhodné použít např. rok, oddělení a podobně.

Pořízení nového záznamu probíhá standardním způsobem, tedy klávesou Insert v evidenci obchodních příležitostí.  Každý záznam obsahuje řadu informací, z nichž je nutno upozornit na následující:

 
Formulář obchodní příležitosti

 

Popis položek:

Obchodní partner - je nepovinná položka (do doby, než je potřeba pomocí záznamu vytvořit záznam o "nabídce")
Referent - kontakt obchodního partnera
Číslo zákaznické poptávky - slouží k uložení čísla, pod jakým eviduje danou poptávku zákazník
Obchodně zajišťuje a středisko - jsou položky, které slouží k přiřazení záznamu konkrétnímu obchodníkovi
Hodnocení (bonita, předpokládaná úspěšnost, objem obchodu) - slouží k vyhodnocování předpovědí obchodu
Poznámka - poznámka slouží k zapsání poznámky k případu (ve formátu RTF)
Dokumenty - slouží k připojení libovolného množství souvisejících dokumentů (emaily, dokumenty xls, doc, jpg, a podobně)
Stav - je položka, která můžete nastavovat ručně a slouží k hlídání stavu případu
Parametry slouží k vytvoření obsahu záznamu - tato funkce je podrobně popsána v kapitole "Evidence rozšiřujících parametrů"
Historie jednání - výpis položek "Historie jednání se zákazníkem"; v této evidenci mohou být záznamy o jednání s vícero společnostmi; podrobný popis funkce "Historie jednání" naleznete v části "Sledování historie jednání se zákazníkem"
Nabídky - na této záložce může uživatel na základě obchodní příležitosti vytvořit záznam do evidence nabídek
Zakázky a přijaté objednávky - v těchto záložkách může uživatel na základě této obchodní příležitosti vytvořit záznam do evidence přijatých objednávek nebo zakázek. Do takto vytvořených záznamů se potom přenese vazba na tuto obchodní příležitost a ta se automaticky označí za ukončenou. Tyto vazby lze v budoucnu využít například pro porovnávání úspěšnosti obchodníků, procentuelní úspěšnosti akvizic, srovnávání prováděných předpovědí a skutečných výsledků a podobně
Fáze a GNG analýza - viz Sledování obchodní "pipe line"
Úkoly - na této záložce může uživatel pořizovat úkoly (workflow)
Historie změn - zde se evidují změny vybraných obchodních údajů

 

Omezení, podmínky provozu

Evidence obchodních příležitostí nemá zásadních omezení. Variabilita spočívá především v možnosti vytvoření vlastního seznamu parametrů a jeho využití. Evidence obchodních příležitostí souvisí s přijatými objednávkami, zakázkami, nabídkami a historií jednání u obchodních partnerů. Tyto vazby nejsou povinné, takže si uživatel sám musí hlídat, aby například zakázky generoval právě z původní obchodní příležitosti, pokud spolu mají být svázány.

 

Související témata

Evidence PO

Evidence zakázek

Evidence nabídek

Sledování historie jednání se zákazníkem