Evidence materiálů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

Použití funkce

Funkce slouží pro evidenci požadovaných materiálů, jejich rezervaci a případně i výdej na vybraný projekt. Funkce je přístupná na dialogovém okně prvku projektu na záložce Materiál (viz obr. 1):

Obr. 1 Záložka s plánovaným materiálem v dialogovém okně projektu

Popis funkce

Seznam požadovaného materiálu v projektu není nic jiného než seznam položek přijatých objednávek, které se na daný prvek projektu váží. Vazba je realizována přes sloupce ma_XXXX_id v tabulce opobjit. Z toho tedy vyplývá, že při pořízení nového požadovaného materiálu dochází k přidání položky do již existující nebo nově založené přijaté objednávky.
Toto chování je ovlivněno parametrem řady projektu: Způsob práce s přijatými objednávkami (viz obr. 2):

Obr. 2 Oddíl Způsob práce s přijatými objednávkami v řadách projektů

Standardně program vytvoří jednu objednávku v řadě nastavené v parametru Řada pro materiály a do ní se snaží umístit všechny požadované materiály.

Pokud ovšem je zaškrtnut parametr Materiály dělit do více objednávek, program dá při pořizování nového požadovaného materiálu uživateli na výběr ze stávajících objednávek projektu. Pokud si uživatel nevybere, založí novou objednávku v řadě určené pro materiály a do té nově pořizovaný materiál vloží.

Zobrazovat v plánovaném materiálu požadavky z výr. příkazů ... tento parametr rozhoduje o tom, zda v plánovaném materiálu projektu bude či nebude zobrazen materiál vzniklý funkcí Rezervace materiálů na výrobním příkazu (výrobní příkaz musí mít vyplněno členění Projekt).

Pro požadovaný materiál jsou k dispozici následující funkce (tlačítka):

Rezervovat materiál (Shift+F4) ... zarezervuje vybrané materiály pro daného odběratele. Takto zarezervovaný materiál je pak možno expedovat (viz níže)
Zrušit rezervaci (Shift+F8) ...zruší rezervaci pro vybrané materiály
Expedovat (F4) ... vytvoří výdejku ze zarezervovaného materiálu

Omezení, podmínky provozu

Funkce Expedovat umožní vytvoření výdejky pouze z materiálu, který byl pro daného zákazníka  zarezervován.

Návaznosti

Na projekt lze materiál vydávat přímo z agendy výdejek, ale v tom případě je potřeba správně vyplnit členění "projekt" tak, aby systém mohl tento výdej přiřadit k příslušnému prvku projektu.

Související témata

Výdej na projekt