Evidence marketingových akcí

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

návaznosti

Umístění

Funkce je umístěna v oddíle Marketing jako součást velké oblasti CRM (obr. 1).

obr. 1 Menu Marketing

Funkce se používá pro evidování marketingových akcí.

Popis funkce

Funkce je z velké části shodná s funkcí evidence projektů s několika rozdíly:

1. marketingové akce jsou od projektů v databázi odlišeny sloupcem typ, který pro marketingové akce nabývá hodnoty 0, pro projekty hodnoty 1. Tento sloupec není uložen přímo v tabulce marketingové akce (projektu), ale je součástí datové struktury příslušné řady (tabulka omarkrady).

2. nelze používat šablony jako v projektech

3. oproti projektům je na formuláři marketingové akce záložka Cílová skupina, která umožňuje pořídit seznam obchodních partnerů, kterých se daná marketingová akce dotýká. Na této záložce je také možno pro danou marketingovou akci vygenerovat obchodní příležitost nebo nabídku (obr. 2)

obr. 2 Záložka Cílová skupina s funkcemi obchodní příležitosti a nabídky

Návaznosti

Z funkce evidence marketingových akcí jsou přístupné tyto funkce:

1. vazba na obchodní příležitosti

2. vazba na nabídky

Související témata

Evidence projektů