Daňové doklady vystavené odběratelům s DIČ nad 10.000 Kč (po 1.1.2016)

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Popis funkce

Od 1.1.2016 je kvůli kontrolnímu hlášení nutné pro daňové doklady vystavené na prodejní pokladně odběratelům s DIČ a částkou nad 10.000 Kč generovat tzv. "evidenční faktury".

 

V parametrech pokladny je potřeba nastavit vazbu na odpovídající řadu evidenčních faktur.

 

Vazba na řadu evidenčních faktur

 

Nastavení parametrů fakturační řady:

typ řady = "evidenční faktury"
způsob fakturace = "z rekapitulace"
způsob generování evidenčního čísla dokladu = některý ze způsobů, který využívá druh dodávky (pole "ovydfakthd.druhdod"):
 
 

 

Evidenční číslo daňových dokladů vystavených na pokladně odběratelům s DIČ a částkou nad 10.000 Kč se generuje automaticky ve tvaru: "KNIHA-POKLADNA-SMĚNA-ČÍSLO" (např. PRP-1-13-27).

 

Při ukončení směny se pro každý uvedený doklad vygeneruje automaticky odpovídající evidenční faktura, u které se evidenční číslo dokladu uloží do pole "druh dodávky". Zároveň se v hlavičce faktury uloží vazba na doklad z pokladny.

Vygenerovaná evidenční faktura

 

Evidenční číslo dokladu a vazba na doklad z pokladny

 

Omezení, podmínky provozu

V nastavení pokladny musí být uložena vazba na řadu evidenčních faktur s těmito parametry:

typ řady = "evidenční faktury"
způsob fakturace = "z rekapitulace"
způsob generování evidenčního čísla dokladu = některý ze způsobů, který využívá druh dodávky (pole "ovydfakthd.druhdod")

 

Chybějící doklady z počátku roku 2016, které nebyly vygenerovány při uzavření směny z důvodu nedostupnosti uvedené funkčnosti, je možné vygenerovat ručně pomocí tlačítka "Doplnit chybějící doklady").

 

Související témata

Prodejní pokladna