Číselníky CRM

Top  Previous  Next

Seznam témat:

seznam číselníků

skupiny obchodních partnerů

fáze obchodního případu

dodací podmínky

forma úhrady

platební podmínky

způsob dopravy

texty

typy jednání

kategorie jednání

zakázkové řady

číselník stavů zakázkových oprav

nabídkové řady

 

Seznam číselníků

skupiny obchodních partnerů
fáze obchodního případu
dodací podmínky
forma úhrady
platební podmínky
způsob dopravy
texty
typy jednání
kategorie jednání
zakázkové řady
číselník stavů zakázkových oprav
nabídkové řady

Skupiny obchodních partnerů

Funkce pro práci s číselníkem skupin obchodních partnerů je umístěna v hlavním menu CRM | Obchodní partneři | Skupiny obchodních partnerů:

Umístění funkce

nebo v evidenci číselníku a to  v hlavním menu Číselníky | Cenové systémy | Skupiny obchodních partnerů:

Umístění funkce

Číselník je určen pro rozdělení obchodních  partnerů do uživatelsky volených skupin.  Využívají se např. u cenového systému "cenové hladiny tabulkové"

 

Popis položek

Formulář pro zadání skupin

Popis položek:

analytika pohledávky - zaškrtnutí položky umožní při zadání analytik u skupiny skladů použití jedné řady s možností sledovat pohledávky od jedné či skupiny firem na různých analytikách. Při zaúčtování vydané faktury se zjistí vztažný účet (do faktury doplní program automaticky z řady resp. je možné jej zadat ročně přímo do vydané faktury). Pokud je v řade nastaveno "zaměňovat analytiku vztažného účtu" při zaúčtování vydané faktury program zamění analytiku z řady za analytiku z faktury.

 Nastavení v účetní řadě

 

Příklad:

vztažný účet u vydané faktury:        311000

v účetní řadě:                                nastaveno "zaměňovat analytiku vzt. účtu"

ve  skupině firem daného odběratele (zjistí se z příslušné  faktury) je nastavena: "analytika pohledávky" = 200

číselník skupin - analytika pohledávky


u vztažného  účtu program provede záměnu analytik: původní analytiku (000) zamění za analytiku z číselníku skupin (200)

 

vztažný účet na faktuře:  311200

 

seznam restrikcí / oprávnění - seznam uživatelů, pro které bude příslušná restrikce platit (oViewFirmSkup, oViewFirmSkupD). Přidání či odebrání příslušného uživatele se provede kliknutím levého tlačítka myši v okně pro restrikci. Akce se vybere z meníčka, které se zde otevře

 výběr akce  pro práci se seznamem uživatelů

 

akční ceny - vázáno na cenové systémy

 

 

Fáze obchodního případu

Funkce je přístupná z formuláře obchodních příležitostí.

 

Dodací podmínky

Funkce pro práci s číselníkem dodacích podmínek je umístěna v hlavním menu Číselníky | Uskutečněné plnění | Dodací podmínky:

Umístění funkce

Číselník je určen pro zjednodušení zadávání vydaných faktur. Dodací podmínky mohou být součástí zadání u obchodních partnerů.

 

Forma úhrady

Funkce pro práci s číselníkem forem úhrad je umístěna v hlavním menu Číselníky | Uskutečněné plnění | Forma úhrady:

Umístění funkce

Číselník je určen pro zjednodušení zadávání vydaných faktur. Dodací podmínky mohou být součástí zadání u obchodních partnerů.

Platební podmínky

Funkce pro práci s číselníkem platebních podmínek je umístěna v hlavním menu Číselníky | Uskutečněné plnění | Platební podmínky:

Umístění funkce

Číselník je určen pro zjednodušení zadávání vydaných faktur. Dodací podmínky mohou být součástí zadání u obchodních partnerů.

 

Popis položek

Formulář platebních podmínek

Souhrn zadaných podmínek je tak možné použitím jedné volby doplnit.

 

Způsob dopravy

Funkce pro práci s číselníkem způsob dopravy je umístěna v hlavním menu Číselníky | Uskutečněné plnění | Způsob dopravy:

Umístění funkce

 

 

Texty

Číselník textů je umístěn v hlavním menu Číselníky | Obecné | Texty:

Umístění funkce

 

V číselníku je možné přednastavit některé často používané texty např. při fakturaci, v nabídkách, v poznámkách u dopravy apod.

Kvůli přehlednějšímu formátování je pro zadání použit neproporcionální font (Courier New). Texty určené pro hlediska skladových položek a SKP umožňují zadání pouze 20 znaků. Jednotlivé texty se nabízejí pouze v označených oblastech použití.

Formulář textů

 

Typy jednání

Číselník typů jednání je umístěn v hlavním menu Číselníky | CRM (obchod) | Typy jednání:

Umístění funkce

Číselník typů jednání je určen pro evidenci historie jednání.

Popis položek

Formulář - číselník typ jednání

Popis položek:

vyžadovat povolení - typ jednání umožňuje omezit možnosti práce se záznamem o jednání s tímto typem a to nastavením povolení "oUseJednani". Uživatelé bez uvedeného oprávnění nemůžou zobrazovat ani odstraňovat jednání daného typu.

 

 Oprávnění "oUseJednani" má jako parametr řádkový seznam povolených typů jednání.

 

další typ jednání - např. využito při sledování pohledávek, kdy musí následovat po sobě jednoznačně určený typ jednání.
script pro tlačítko odeslat - umožní upravit chování  dle konkrétních potřeb
automatický zápis do kalendáře - po zavedení záznamu do historie jednání se automaticky vygeneruje záznam události v kalendáři.
text pro sestavy - pakliže na základě záznamu bude odesílán e-mail, je možné text e-mailu standardně nastavit.

 

 

Kategorie jednání

Číselník kategorie jednání je umístěn v hlavním menu Číselníky | CRM (obchod) | Kategorie jednání:

Umístění funkce

 

Číselník kategorie jednání je určen pro evidenci historie jednání.

Příklad číselníku kategorií jednání

 

Popis položek

Formulář pro zadání kategorie jednání

 

Popis položek:

kód kategorie - kategorie jednání se zobrazuje jak na formuláři jednání, tak v prohlížeči jednání
popis kategorie  - zobrazuje se v prohlížečích a na dialozích
barva textu a pozadí  - pro zobrazení v číselníku, v prohlížečích, na dialozích... Pro jednoduchou orientaci.

 

Zobrazení kategorie na dialogu jednání

 

Zobrazení kategorie v prohlížeči jednání

 

Kategorie jednání je stejná u všech jednání souvisejících s daným primárním jednáním.
 
Změna kategorie na některém z nich se automaticky promítne i u ostatních.

 

 

Zakázkové řady

Funkce pro práci s číselníkem řad zakázek je umístěna v hlavním menu CRM | Zakázky | Zakázkové řady nebo Číselníky | CRM (Obchod) | Zakázkové řady:

Umístění funkce

 

Popis položek

Formulář zakázkové řady

 

Popis položek:

v této řadě pracovat - řadě zakázek lze nastavit, které vybrané záložky se mají na zakázce zobrazovat:

 - platí, že nelze vzájemně kombinovat "součásti zakázek" s "projekty" nebo "opravami"

 - odpovídající parametry se nastaví automaticky na "ano" v rámci standardního upg (s ohledem na nastavení práce se        "součástmi zakázek")
 

 

Číselník stavů zakázkových oprav

Funkce pro práci s číselníkem stavů zakázkových oprav je umístěna v hlavním menu CRM | Zakázky | Stavy zakázkových oprav:

Umístění funkce

 

Popis položek

Formulář stavů oprav

 

Popis položek:

reprezentace stavů - využito pro jednoduchou identifikaci jednotlivých stavů a s tím souvisejících případných akcí
 

 

 

Nabídkové řady

Funkce pro práci s číselníkem řad nabídek je umístěna v hlavním menu CRM | Nabídky | Nabídkové řady nebo Číselníky | CRM | Nabídkové řady:

Umístění funkce

 

Popis položek

Formulář nabídkové řady

 

Související témata