Cenový systém "SELECT"

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

nastavení priority

 

Popis funkce

Funkce slouží k zadání specifického cenového systému, který umožňuje definovat prodejní ceny pro konkrétního obchodního partnera (s vazbou na IČ a multi ID).

Cenový systém je vázaný na konkrétního obchodního partnera

 

Cenový systém SELECT je přístupný u obchodního partnera na záložce Obchodní podmínky | Cenový systém SELECT.

 

Při zakládání pobočky obchodního partnera je uživatel dotázán, zda si přeje zkopírovat metodu SELECT z hlavní firmy. Dodatečně je možno cenový systém SELECT k obchodnímu partnerovi vložit ze šablony - tlačítkem Ctrl+F3 Ze šablony

 

Každý záznam určuje výpočet prodejní ceny zadáním potřebných informací:

1.oblast působnosti:
všechno - všechny skladové položky
kód - vybraná skladová položka
skupina - vybraná skupina skladových položek
druh - vybraný druh skladových položek
interval kódů - všechny skladové položky s kódem uvnitř zadaného intervalu
interval skupin - všechny skladové položky se skupinou uvnitř zadaného intervalu
interval druhů - všechny skladové položky s druhem uvnitř zadaného intervalu
2.způsob výpočtu prodejní ceny
přímé zadání ceny (bez DPH) - zadává se cena bez DPH a měna
cena se od prodejní ceny liší o x% - zadávají se procenta
cena se od kalkulované ceny (TPV) liší o x% - zadávají se procenta
cena se od evidenční ceny liší o x% - platí jen pro výdejky, v ostatních modulech (nabídky, přijaté objednávky, vydané faktury...) se použije místo evidenční ceny průměrná cena
cena se od průměrné ceny liší o x%
přímé zadání ceny (s DPH) - zadává se cena s DPH a měna
cena se od ceny dle množstevní slevy liší o x%
cena se od velkoobchodní ceny (VOC) liší o x% - zadávají se procenta
3.doba platnosti
4.speciální kód (gfselect.kodselect)

 (jedná se o speciální kód, který zadává uživatel na dotaz před zjištěním prodejní ceny;
pokud zadaný není, výběr záznamů je bez omezení;
pokud zadaný je, vybírají se jenom záznamy s uvedeným kódem a navíc, pokud je v číselníku speciálních kódů (tab. oselectkody) daný kód svázán s konkrétním druhem skladové položky, omezí se výběr jenom na záznamy, kterým odpovídají skladové položky s uvedeným druhem)
 
Umístění číselníku speciálních kódů

 
Číselník speciálních kódů pro metodu SELECT

 
Dialog pro zadání speciálního kódu

 

5.vyhovující množství

Dialog položky metody SELECT

 

Jednotlivé záznamy mají svou prioritu, pořadí (gfselect.poradi), dle které se zjišťuje platná cena dané skladové položky.

Tato hodnota se přiřazuje automaticky každému nově pořízenému záznamu. Dle nastavení globálního parametru CRM a skladů "Nově pořizované položky metody SELECT přidávat na začátek seznamu" se buďto záznamu přiřadí hodnota 10 a u všech ostatních již existujících záznamů se hodnota zvětší o 10 (položky se přidávají na začátek), nebo se záznamu přiřadí max. hodnota z existujících záznamů u daného obchodního partnera zvětšená o 10 (položky se přidávají na konec).

Nastavení v parametrech CRM a skladů

 

Při zjišťování aktuální prodejní ceny se dohledá první záznam (s nejnižší hodnotou poradi) vyhovující všem podmínkám (doba platnosti, oblast působnosti, speciální kód "kodselect").

 

Nastavení priority

Prioritu záznamů lze upravit 3 způsoby:

1.ručně v dialogu metody SELECT

 

2.přesunutím označeného záznamu pomocí tlačítek "šipka nahoru", "šipka dolů"

 

3.pomocí funkcí pro nastavení priorit dle ručního setřídění jednotlivých záznamů

 

zaškrtnutím parametru "Ruční třídění záznamů" se zpřístupní pole pro zadání ORDER BY klauzule a tlačítka "Setřídit", resp. F11 Seřadit dle třídění
uživatel může následně jednotlivé záznamy setřídit buďto klasickým způsobem (klikáním levým tlačítkem myši na záhlaví sloupců) nebo přímým vypsáním klauzule ORDER BY a potvrzením pomocí tlačítka "Setřídit"
finální seřazení (přeskládání) záznamů dle aktuálně nastaveného třídění (ručně nebo pomocí ORDER BY klauzule) se provede tlačítkem F11

 

Příklad:

 Seřazení dle ručně zadaného třídění pomocí klauzule ORDER BY

 

 Setřídění záznamů pomocí ORDER BY isnull (cas1, x_currentdate()), isnull (kod1, 'z')

 

 

 Finální seřazení (přeskládání) záznamů dle použitého třídění - viz změna hodnot sloupečku Pořadí (prior.)

 

 

 

Související odkazy

Cenové systémy

Evidence firem

Evidence skladových položek