Bonusový katalog

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Použití funkce

Funkce slouží k prodeji položek za bonusové ceny, které odpovídají čerpání získaných bonusových bodů.

Popis funkce

Zde naleznete základní informace o katalogovém prodeji.

 

Bonusový katalog obsahuje položky se zvýhodněnými "bonusovými" cenami. (Že se jedná o bonusový katalog, vyjadřuje zaškrtnutá volba "bonusový katalog".)

Platnost katalogu lze podobně jako u klasického katalogu libovolně omezit.

 

Na záložce "Bonusový katalog" se zadávají detailnější informace o bonusovém katalogu.

Jednou z nich je, zda se při výpočtu nároku na body a jejich čerpání mají rozlišovat pobočky obchodních partnerů, nebo zda se má výpočet provádět jenom za společné IČ.

 

Parametr "způsob výpočtu nároku na body a jejich čerpání" určuje samotné fungování bonusového katalogu.

Nabízí tyto možnosti:

dle fakturačních položek
dle speciálních stavových tabulek

 

1. Výpočet nároku na body a jejich čerpání dle fakturačních položek

V tomto případě se nárok na body počítá pomocí přednastaveného SQL dotazu, který si uživatelé rozšíří dle vlastních potřeb.

Jako parametry jsou použity IČ odběratele (v případě rozlišování poboček i multi ID odběratele) a interval platnosti nároku na body.

Již spotřebované body se počítají jako suma všech bodů použitých na položkách faktur s daným IČ odběratele (příp. i multi ID - dle nastavení) v rámci platnosti daného katalogu.

 

2. Výpočet nároku na body a jejich čerpání dle speciálních stavových tabulek

V tomto případě se nárok na body ukládá do tabulky nárokových bodů (okatalogbodynarok) pomocí speciální databázové události (programované pro každého zákazníka na míru), která dle definovaných kritérií zakládá pro jednotlivé odběratele záznamy s odpovídajícím počtem nárokových bodů. Dobu platnosti jednotlivých bodů lze omezit zadáním konce platnosti nároku.

Již čerpané body z tabulky nárokových bodů se zaznamenávají do tabulky čerpaných bodů (okatalogbodycerpani), a to v okamžiku uložení položky faktury, kdy systém automaticky odečte požadované body k čerpání ze zbývajících platných nárokových bodů (počínaje nejstaršími).

 

Bonusové ceny

U každé položky bonusového katalogu se zadává seznam bonusových bodů a odpovídajících cen.

 

Standardní postup při katalogovém prodeji je popsán zde.

Po výběru položky z bonusového katalogu se zpřístupní pole pro zadání bonusových bodů.

Po zadání daného počtu bodů se dotáhne odpovídající bonusová cena. Použité body se uloží (u položky objednávky).

 

Při fakturaci (ať už přímo z objednávky nebo z expedovaných položek výdejky) se u položek pořízených z bonusového katalogu nejdříve zjistí, zda na body, uplatněné při objednávce, má daný zákazník nárok.

Pokud tento nárok má, ceny se převezmou, přičemž se u bonusového katalogu s výpočtem nároku na body dle speciálních stavových tabulek zároveň poznačí jejich čerpání do tabulky čerpaných bodů (okatalogbodycerpani).

Pokud zákazník nárok na body nemá, vypočte se prodejní cena dle aktuálního cenového systému a body se nepoužijí.

Příklad

Položka má základní prodejní cenu 100,- bez DPH.

 

U položky jsou definované tyto bonusové body a ceny bez DPH:

100 bodů = 50,-

1000 bodů = 1,-

 

Po výběru položky bez vyplněného katalogu se dotáhne základní prodejní cena 100,- bez DPH.

 

 

 

Po výběru bonusového katalogu a zadání 100 bodů se dotáhne cena 50,- bez DPH.

 

 

 

Po zadání 1000 bodů se dotáhne cena 1,- bez DPH.

 

 

 
 

Omezení, podmínky provozu

Podmínky provozu naleznete zde.

 

Související témata

Katalogový prodej

Klasický katalog

Bonusový katalog

Fakturace přijatých objednávek

Fakturace zakázek (včetně  zálohové fakturace)

Fakturace z přijatých objednávek

Fakturace z výdejek