Správce verzí

Top  Previous  Next

Seznam témat:

program Správce verzí

ovládání z příkazové řádky

Program Správce verzí

Jedná se o samostatnou aplikaci určenou administrátorům a sloužící primárně pro úpravu struktury databáze při aktualizaci systému Vision ERP. Program (vermngr.exe) je dodáván jako standardní součást instalace Vision ERP a lze si jej rovněž kdykoliv stáhnout z aktualizační části webu v sekci Nástroje.

Program je ve výchozím stavu zobrazen s omezenými možnostmi, jež plně dostačují pro provedení aktualizace databáze. V případě potřeby lze aktivovat rozšířené možnosti programu pomocí menu Nástroje - Možnosti - Zapnout plný režim. Program pak umožňuje vytvářet a editovat aktualizační soubory (.upg), porovnávat strukturu databází a řadu dalších akcí.

Hlavní okno Správce verzí

Ovládání z příkazové řádky

V případě potřeby začlenit aktualizaci databáze do dávkových operací lze využít parametrů v příkazové řádce. Správce verzí tak může pracovat v bezobslužném režimu.

Popis syntaxe:

vermngr.exe [volby] soubor.upg

 

Volby:

-full

zobrazí program v rozšířeném režimu (pro odborníky)

-dsn:datasource nebo -dsn:@filename

specifikuje ODBC DSN aktualizované databáze, resp. jméno souboru se seznamem ODBC DSN (aktualizace více databází současně)

-uid:username

specifikuje jméno pro přihlášení do aktualizované databáze

-pwd:password

specifikuje heslo pro přihlášení do aktualizované databáze

-out:logfilename

specifikuje soubor, do kterého bude zapsán protokol o aktualizaci

-disconnectall

před zahájením upgradu ukončí všechny databázové konexe

 

Automatická aktualizace je spuštěna v případě, že byl specifikován parametr -dsn a byl zadán platný aktualizační soubor (.upg). V případě automaticky spuštěné aktualizace se neprovádí žádné zálohování databáze, ani nejsou prováděny úvodní kontroly (přítomnost aktivních konexí aj.)

Související témata

Postup aktualizace