Uživatelské prostředí

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

 

 

Aktuálně připravujeme novou podobu nápovědy odrážející inovovaný vzhled a ovládání Vision ERP, včetně aktivní plochy.

Popis funkce

Uživatelské prostředí je navrženo s ohledem na maximální přehlednost při prohlížení dat a efektivitu při vkládání a opravě dat. Základní uživatelské objekty, se kterými se uživatel v programu setká jsou:

aktivní plocha a navigační panel
prohlížeč (browser)
formulář (dialog)
položka
prohlížeč sestav

 

Aktivní plocha a navigační panel

Aktivní plocha je složena z barevných čtyřúhelníků (dlaždic), z nichž na každém může být zobrazena jiná agenda, funkce nebo grafický prvek. Aktivní plocha umožňuje nastavit ve Vision ERP pro každého uživatele na míru vstupní obrazovku obsahující všechny pro něj důležité signály z ERP. Systém umožňuje uživateli, aby si sám zvolil nejen obsah, ale i vzhled.

Vision ERP - aktivní plocha

 

 

Prohlížeč - browser

Dalším zásadním prvkem jsou tzv. browsery (prohlížeče dat). Data jsou vždy zobrazována v  podobě tabulek a uživateli se dostává nespočet funkcí jak data hledat, třídit, vybírat podle různých filtrů a podobně.

Prohlížeč (browser)

 

Formulář - dialog

Jak je již zřejmé z kontextu názvu "dialog" je určen pro pořizování nebo opravu dat slouží tzv. dialogy (formuláře). Dialogy jsou koncipované tak, aby vstup dat byl co nejjednodušší. Slouží k tomu různé funkce jako definovatelné číselníky, kalendáře, kalkulačka a podobně.

Formulář (dialog)

 

Položka

Vlastní komunikace uživatele s informačním systémem Vision ERP a s tím spojená práce s daty uloženými v systému, probíhá pomocí komunikačních oken tzv. položek. Položka je v rámci komunikace s uživatelem představuje nejnižší stupeň. Položky pak mohou být nositelem specifických vlastností tak, aby co nejvíce zjednodušily pořizování a verifikaci dat (vazby na číselníky, mezní možnosti vyplnění, výčty možných hodnot apod.).

Komunikační okna - položky

 

Prohlížeč sestav

Prohlížeč sestav je komponenta systému, která slouží k přehlednému zobrazení databáze všech sestav, které jsou v systému vytvořeny.

Prohlížeč sestav

 

Související témata

Ovládání prohlížečů (browserů)

Ovládání editačních dialogů

Ovládání prohlížeče sestav

Aktivní plocha

Ovládání menu do verze 191 včetně