Standardní funkce systému

Top  Previous  Next

Informační systém Vision ERP je dodáván v různých kombinacích a může obsahovat následující okruhy agend:

Účetnictví

Evidence majetku

Mzdy a personalistika

Evidence docházky

Řízení vztahu se zákazníky (CRM)

Sklady

TPV

Řízení výroby

Plánování výroby

Řízení projektů

Plánování projektů

Prodejní pokladna

Nájemné

Finanční analýza podniku

Rizika a neshody

Porady

Spisová služba

Údržba

Půjčovna

Procesy (schvalovací postupy)

Výběr zaměstnanců

Manažerský informační systém (MIS)

 

 

Systém je dále doplněn o specializovaná řešení.