Speciální restrikce a oprávnění

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis

Umístění

Nastavení jednotlivých restrikcí a oprávnění se provádí pomocí formuláře správce uživatelských účtů  ( Nástroje | Nástroje pro správu | Správce uživatelů), a to v okně vlastností uživatele na záložce "Restrikce a oprávnění":

Umístění funkce

Popis funkce

Funkce restrikce či oprávnění umožňuje nastavit resp. naopak odebrat práva k některým specifickým funkcím či ovlivnit chování programu v určitých situacích. Seznam funkcí, které lze restrikcemi či oprávněními ovlivnit je výrobcem předem nastaven. Přiřazením oprávnění či restrikcí jednotlivým uživatelům nebo (lépe) uživatelským skupinám lze tak vhodně přizpůsobit program specifickým požadavkům na straně zákazníka.

Resp. někdy je potřeba ještě rozšířit nebo omezit práva k některým akcím. Tedy uživatel může pracovat v některé oblasti, ale nesmí např. mazat doklady nebo naopak má např. oprávnění (povolení) na uzamknutí resp. odemknutí dokladu.

Seznam restrikcí a oprávnění

Pro speciální požadavky existují v systému předdefinované typy omezení, tzv. restrikce, které řeší vždy nějaký konkrétně specifikovaný požadavek.

Nabídka restrikcí a oprávnění

 

Parametry

Některé restrikce či oprávnění umožňují podrobnější nastavení formou dalších parametrů. Parametry určují za jakých podmínek se daná restrikce/oprávnění uplatní. Např. pro omezení či rozšíření práv na některé akce v účetnictví se do parametrů uvádí účetní knihy a řady, na než se daná restrikce/oprávnění vztahuje. Formát zápisu parametrů se liší pro jednotlivé restrikce/oprávnění. Stručnou nápovědu k zápisu parametrů lze získat pozastavením myši nad polem pro parametry.

Zadání doplňujícího parametru

Související témata

Správce uživatelských účtů

Práva na funkce aplikace

Práva na objekty databáze