Řešení pro autosalony

Top  Previous  Next

Seznam témat:

oborové řešení pro prodejce osobních a užitkových vozidel

stručná charakteristika IS Vision ERP - Auto dealer

specifické funkce pro prodejce vozidel využívající Server DMS

 

 

Oborové řešení pro prodejce osobních a užitkových vozidel

Produkt Vision ERP - autosalon představuje nabídku specializovaného řešení pro prodejce osobních a užitkových vozidel. Tento model umožňuje propojit tok dat mezi interním podnikovým systémem a oficiálním dealerským systémem.
Základem tohoto řešení je využití informačního systému Vision ERP (resp. Vision ERP start) pro zpracování ekonomických dat společnosti. Uživatel si může volit kombinace funkcí systému Vision ERP dle svých interních požadavků a finančních možností.
Prostřednictvím převodového můstku - tzv. Adaptéru - je zajištěna on-line výměna dat mezi podnikovým systémem Vision ERP a systémem využívaným v rámci oficiální dealerské sítě.
Hlavní výhodou tohoto řešení je zajištění plné kompatibility dat v obou systémech. Odpadá tedy potřeba dvojího vkládání dat do izolovaných systémů. Pouze na uživatel záleží, který systém bude ke své práci využívat - v obou případech má k dispozici tytéž aktuální informace.

 

Stručná charakteristika IS Vision ERP - Auto dealer

 
Pro specifické potřeby uživatelů našich informačních systémů Vision ERP, kteří současně využívají Server DMS společnosti Gedas ČR s.r.o. jsme vytvořili speciální nástroj pro převod dat, tzv. "převodový můstek DMS". Tento nástroj je našimi zákazníky využíván již od roku 2002.
V současné době společnost Gedas ČR s.r.o. uvolňuje novém on-line rozhraní. Systém DMS tak bude podporovat 2 základní typy rozhraní mezi systémem DMS a ekonomickým systémem Vision ERP:
_ dávkové rozhraní - spouštěno účetní uzávěrkou konkrétního typu (doposud využívaná metoda),
_ on-line XML rozhraní - spouštěno systémovými událostmi.
Při tvorbě nového on-line rozhraní s Adaptérem DMS byl kladen důraz na to, aby mezi dávkovým a on-line rozhraním existovala hodnotová a obsahová kompatibilita (v rámci technických možností) v tom smyslu, aby byl maximálně usnadněn přechod z dávkového způsobu zpracování na on-line způsob zpracování dat současně v systému DMS ale i v IS Vision ERP.
Nově implementované on-line rozhraní zajišťuje výměnu dat týkajících se obchodních partnerů, jejich saldokonta, fakturace a začátkem roku 2007 budou do on-line rozhraní zahrnuty i skladové pohyby.

 

Specifické funkce pro prodejce vozidel využívající Server DMS

Zajištění on-line výměny dat mezi ekonomickým systémem Vision ERP a serverem DMS: obchodní partneři, jejich saldokonto, fakturace a brzy bude doplněna výměna skladových pohybů*.

 

Související témata

Řešení pro výrobce oken