Řešení pro výrobce oken

Top  Previous  Next

Seznam témat:

Vision ERP - výroba oken

stručná charakteristika IS Vision ERP - výroba oken

 

 

Vision ERP - výroba oken

Produkt Vision ERP - výroba oken představuje nabídku specializovaného řešení pro výrobce a prodejce plastových oken. Je pro Vás jedním z nejdůležitějších procesů zvládnutí mnoha rozdílných zakázek, včasné výroby a distribuce k zákazníkovi? Pro řešení této úlohy Vám představujeme kombinaci specializovaného systému pro návrhy a kalkulace plastových oken (např. KLAES) a ERP systému Vision ERP.

Základem tohoto řešení je využití informačního systému Vision ERP pro zpracování ekonomických dat společnosti. Uživatel si může volit kombinace funkcí systému Vision ERP dle svých interních požadavků a finančních možností.

Prostřednictvím převodového můstku - je zajištěna výměna dat mezi systémem pro návrhy a kalkulace oken a podnikovým systémem Vision ERP.

Hlavní výhodou tohoto řešení je zajištění plné kompatibility dat. Odpadá tedy potřeba dvojího vkládání dat do izolovaných systémů.

 

Stručná charakteristika IS Vision ERP - výroba oken

Celý proces sledování a řízení objednávky se prolíná oběma systémy.

Zjednodušeně lze říci, že proces začíná přijetím zákaznické objednávky, která je zachycena v systému Vision ERP. Nyní je potřeba provést kalkulace a vytvořit materiálovou normu. Proto se využívají specializované systémy, které mají tuto úlohu detailně propracovanou. Na základě objednávky jsou tedy do systému pro návrh a kalkulace oken vložena příslušná data identifikací prvotní objednávky. Po zpracování vstupních údajů jsou v systému k dispozici kompletní materiálové normy a kalkulace. Systém pro návrh a kalkulace oken z těchto informací vytváří exportní data, která se importují do systému Vision ERP. Data obsahují bližší specifikaci finálního výrobku, tzn. počet vyráběných kusů a jejich celkovou cenu, počet skel, rámů, křídel, cenu služeb (montáže, demontáže, zednického zapravení atd.) a příslušenství (např. parapety, sítě, žaluzie.), soupis veškerých materiálů (včetně jejich množství) potřebných k realizaci zakázky atd. Data jsou naimportována k příslušné objednávce a tím v systému Vision ERP vzniknou výrobní příkazy s vazbou na přijatou objednávku. Výše zmíněnou importní akci lze provést nejenom pro jednu vybranou zakázku, nýbrž i dávkově pro libovolný počet zvolených zakázek najednou.

Další zpracování zakázky a sledování výroby již probíhá v systému Vision ERP. Podle tohoto výrobního příkazu se sledují skutečné spotřeby materiálu, provádí se veškeré skladové pohyby, odvádí se výroba na sklad hotové výroby a provádí se expedice.

Dalším zajímavým řešením je možnost expedice hotových výrobků s využitím technologie čárových kódů. Lze tak zajistit snadné automatické vyskladnění výrobků při expedici, kdy veškeré hotové výrobky jsou skládány na tzv. stojany. Každý výrobek je již při výrobě opatřen čárovým kódem. Při příjmu na sklad hotové výroby využívá pracovník off-line čtečky čárových kódů pro zachycení identifikaci vyrobeného výrobku a identifikaci jeho umístění na skladě (tedy ve stojanu). Při výdeji (respektive při expedici) se tedy pouze zadává číslo stojanu, které se expeduje a systém již dokáže vyhodnotit, které výrobky a které zakázky se expedují. Další zpracování je tedy opět automatické.

 

Související témata

Popis řešení pro výrobce oken

Instalace a konfigurace rozhraní