Přídavné moduly

Top  Previous 

Seznam témat:

popis funkce

seznam přídavných modulů

 

Popis funkce

Informační systém Vision ERP byl navržen s ohledem na maximální otevřenost a škálovatelnost vůči koncovému uživateli. Aplikaci je možné na straně uživatele široce konfigurovat dle specifických požadavků zákazníka a to včetně náročnějších úprav, které je možné řešit pomocí externích modulů tzv. pluginů

Přídavné moduly řeší specifická zadání ze stran uživatelů a mohou zasahovat do všech oblastí IS Vision ERP.

Instalace přídavných modulů je jednoduchá a spočívá v rozbalení souboru zkomprimovaného souboru ve formátu *.zip a nakopírování pluginu *.bpl do adresáře Vision32\Plugins.

Jednotlivé pluginy jsou popsány podle povahy o okruhů, kterých se týkají v příslušných kapitolách.

Pokud je modul z nějakého důvodu nepřístupný přesto, že byl správně instalován do adresáře Vision32\Plugins ověřte zda je správně připojen v Konfigurace | Nastavení modulů:

Nastavení modulů - umístění

Seznam  zásuvných - přídavných modulů (pluginy)

 

Funkčnost jednotlivých přídavných modulů může být ovlivněna nastavením případných parametrů určených pro konkrétní moduly. Případné parametry  a možnost jejich nastavení se nabídne po rozkliknutí daného modulu (viz předchozí obrázek).

Seznam přídavných modulů

Obecné

Elektronická podání (EP.bpl)
Půjčovna (Pujcovna.bpl)
Nájemné (Rent.bpl)
OCTOPUS (Octopus.bpl)
Import z Obchodního věstníku (ISIR.bpl)
Analýza databázových objektů (ObjAnalyser.bpl)
Zobrazení stromové struktury (TreeBrowser.bpl)
Objednávání a výdeji stravy  kiosek (stravovani.bpl)

 

Účetnictví

Aktualizace celních kurzů (ImpCelKurz.bpl)

 

Mzdy a personalistika

Personalistika

Výběrová řízení (Vyberoverizeni.bpl)

 

Docházka

Docházka jako služba (dochterm.bpl)

 

CRM

Fakturace

Export vydaných faktur do EDI (ExpInvoiceEDI.bpl)
Pracovní skupiny (VykonyProjektu.bpl)

 

Odbavování zásilek (ExpaNails.bpl)

 

 

Sklady

Vydané objednávky

Export vydaných objednávek do EDI (EDI.bpl)

 

Skladová evidence

Speciální inventura (InventuraPlus.bpl)
Přecenění příjemky, ze které se vydávalo (PrecenPrijem.bpl)
Import příjemek pomocí importního profilu (ImpPrijem.bpl)
Export dodacích listů do EDI (ExpDeliveryEDI.bpl)
Automatický výdej pro CS-Beton (VydejCSBeton.bpl)
Evidence zásilek (EvidenceZasilek.bpl)
Export skladových položek do e-shopu FastCentrik (FastCentrik.bpl)
Hromadný výdej z hlavičky výdejky (HromadnePOaV.bpl)

 

Příjem pomocí datového terminálu

Varianta Nutrend
Varianta Daniševský

 

Výroba

Zobrazení stromové struktury kusovníku a projektů (TreeBrowser.bpl)

Parametry přídavného modulu

 

Vyhodnocení nákladů výroby - vyhodnocení zakázky (VyhodnoceniZak.bpl)
Výrobní terminály (VyrTerminaly.bpl)

 

Ostatní

Řízení údržby (RizeniUdrzby.bpl)

 

 

Související témata