Práva na objekty databáze

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis

Umístění

Funkce e umístěna ve formuláři správce uživatelských účtů v záložce "Databáze":

Nejnižší úroveň - nastavení práv ke konkrétním tabulkám

Popis

Práva na objekty databáze je vázána s konkrétním uživatelem resp. se skupinou uživatelů.

Nejprve je dobré si uvědomit, ve kterých modulech se bude uživatel pohybovat, a co v rámci IS Vision ERP bude jeho pracovní oblastí. Na základě toho tedy určit zda a do které skupiny uživatelů bude patřit. Případně zhodnotit jak moc povolíme uživateli pracovat s daty.

Související témata

Správce uživatelských účtů

Práva na funkce aplikace

Speciální restrikce a oprávnění