Hardwarové nároky

Top  Previous  Next

Seznam témat :

hardwarové nároky

speciální instalace

 

 

Hardwarové nároky

IS Vision ERP lze zařadit mezi nenáročné systémy. Je programován tak aby maximálně využil nabízené technologie a neomezoval se jen rychlou stavbu modulů z předpřipravených "stavebních kostek". Databázový stroj je využíván do nejmenších detailů, což je též jedním z důvodů, proč je systém nepřenosný na jinou SQL platformu.

Pracovní stanice

V případě jednotlivých pracovních stanic jsou nároky na hardware minimální:

Doporučená konfigurace pracovní stanice pro ERP Vision ERP

Doporučená konfigurace pracovní stanice pro ERP Vision ERP

 


Doporučený hardware

Operační systém

Minimální
konfigurace

CPU Intel Dual Core
2 GB RAM
80 GB HDD
LCD monitor 19“

 

Windows 7/8/10 Pro 32/64bit

Doporučenáminimální
konfigurace

CPU Intel i3
4 GB RAM
300 GB HDD/SSD
LCD monitor 22“
Windows 7/8/10 Pro 64

 

Tiskárna

Pro tisk z ERP Vision ERP je možno použít libovolnou tiskárnu, ze které lze tisknout z operačního systému Microsoft Windows.

Speciální tiskárny

Speciální tiskárny (např. tiskárny pokladních bloků, čárových kódů, štítků, atd. je nutno konzultovat s našimi servisními pracovníky.

Ostatní periferie

Ostatní periferie, jako například čtečky čárových kódů, pokladní zásuvky atd. je nutné vždy konzultovat s našimi servisními pracovníky.

 

 

Jako základní jednotu PC doporučujeme počítač s procesorem plně kompatibilním s procesory firmy INTEL.
Minimální velikost operační paměti je 500MB pro OS Windows 7.
Doporučený operační systém je MS Windows 7 a vyšší.
Zobrazovací jednotka        Pro práci s IS Vision ERP je nutno používat monitor s minimálním rozlišením 800x600 bodů (doporučeno je rozlišení 1024x768 nebo vyšší). Těmto požadavkům vyhovují všechny současné 17“ CRT a 15“ LCD monitory.

 

Tiskárna

Pro tisk je možno použít libovolnou tiskárnu, ze které lze tisknout z operačního systému MS Windows. Speciální tiskárny (např. tiskárny pokladních bloků, nebo tiskárny čárových kódů) je nutno konzultovat s našimi servisními pracovníky.

 

Ostatní periferie

Ostatní periferie, jako například čtečky čárového kódu, doporučujeme nejdříve konzultovat s našimi servisními pracovníky.

 

Server

V případě serverů je nutno brát v úvahu počet současně pracujících uživatelů IS Vision ERP. U uvedených konfigurací se předpokládá, že server není využíván k provozu jiných aplikací, než Vision ERP (např. MS-SQL, MS Exchange, WWW, poštovní služby, Lotus Notes,…).

Nároky na server pro různé počty současně pracující uživatele IS Vision ERP lze orientačně stanovit takto:

Doporučené konfigurace serverů pro ERP Vision ERP

Počet současně pracujících uživatelů

Doporučený hardware

Operační systém

1-5

Zde postačuje některá ze základních variant serverů:

1x CPU (i5 nebo vyšší)
4 GB RAM
2X HDD (SATA/SAS/SSD) v RAID1

 

Windows 7 Pro, 8.1Pro, 10Pro(!)
Windows 2008 R2 server (64bit)
Windows 2008 R2 Foundation(1)
Windows 2012 Foundation server
Windows 2016 server
Linux(!!)

5-10

1x CPU (i5 / Xeon nebo vyšší)
4-8 GB RAM
SAS/SSD HDD v RAID1/RAID10/RAID5

 

Windows 2008 R2 server (64bit)
Windows 2008 R2 Foundation(1)
Windows 2012 server
Windows 2012R2 server
Windows 2016 server
Linux(!!)

10-15

1-2x CPU (i7 / Xeon)
8-16 GB RAM
SAS/SSD HDD v RAID1/RAID10/RAID5

 

Windows 2008 R2 server (64bit)
Windows 2012 server
Windows 2012R2 server
Windows 2016 server
Linux(!!)

15-25

1-2x CPU (Xeon 6Core)
16 GB RAM
SSD HDD v RAID1/RAID10

 

Windows 2008 R2 server (64bit)
Windows 2012 server
Windows 2012R2 server
Windows 2016 server
Linux(!!)

25 a více

U větších implementací je dobré konfiguraci serveru konzultovat a udělat ji přímo na míru.

1-2x CPU (Xeon 6Core nebo více)
32 a více GB RAM
SAS/SSD HDD v RAID10

 

Windows 2008 R2 server (64bit)
Windows 2012 server
Windows 2012R2 server
Windwos 2016 server

 

 

 

(!)

Desktopové operační systémy sice technicky umožní běh databázového serveru. Vzhledem k licenčním podmínkám Microsoftu není ale možné používat desktopový OS pro databázový server!

(+)

OS, kterému brzy skončí oficiální systémová podpora.

(1)

Windows server Foundation je speciální verze serverového OS určená pro malé firmy do 15-ti uživatelů. Prodává se pouze s hotovými servery některých výrobců. Nelze rozšířit!

(!!)

DB server lze provozovat i na Linuxovém OS. Sice to zákazníkům nedoporučujeme, ale když bude zákazník trvat na Linuxu, tak je nutné předem konzultovat verzi!

Dále je nutné zákazníka upozornit, že instalaci a konfiguraci Linuxu i ASA na serveru si řeší zákazník sám – pouze s naší podporou. ASA na Linux neinstalujeme!

Zároveň neručíme za žádné problémy související s během serveru.

 

 

Doporučujeme předem konzultovat konfiguraci serveru. Výše uvedená tabulka může být pro speciální použití zavádějící a mění se v čase.

 

Počítačová síť

IS Vision ERP doporučujeme provozovat na strukturované kabeláži kategorie 5 a vyšší, s aktivními prvky podporujícími rychlost 100 Mb/s nebo vyšší. Jakékoliv odchylky od tohoto doporučení je nutno konzultovat s techniky firmy Vision Praha s.r.o.

Doporučená konfigurace – počítačová síť a speciální instalace - ERP Vision ERP
Počítačová síť

ERP Vision ERP doporučujeme provozovat na strukturované kabeláži ethernet kategorie 5e a vyšší.
Aktivní prvky sítě by měly mít rychlost 100 Mb/s nebo vyšší
Jakékoliv odchylky je nutno konzultovat s techniky Vision Praha s.r.o.

 

Speciální instalace

Jakékoliv speciální instalace ERP Vision ERP je nutno konzultovat s techniky firmy Vision Praha s.r.o.
Jedná se například o vzdálené přístupy k ERP (terminálové služby, VPN, atd.)

 

 

Speciální instalace

Jakékoliv speciální instalace IS Vision ERP, jako je například provoz s využitím terminálových služeb, provoz přes WAN a bezdrátové spoje atd., je nutno konzultovat s pracovníky firmy Vision Praha s.r.o.

 

Související témata