Funkční rozsah

Top  Previous  Next

Seznam témat:

přehled základních okruhů

 

 

Jednotlivé agendy systému jsou vzájemně úzce provázané a díky technologii SQL databází je tato integrace velice precizní a průhledná. Funkce systému jsou popsány podrobně v kapitole "Standardní funkce systému".

Přehled základních okruhů

Zde se budeme zabývat pouze jednotlivými okruhy, samozřejmě funkční rozsah v rámci jednotlivých agend je daleko podrobnější. Rozpad okruhů na konkrétní funkce je popsán v kapitole správa licencí.

Samozřejmě kromě jednotlivých okruhů vždy instalace obsahuje základní funkce týkající se správy uživatelů, tvorby a tisku sestav, nástroje pro možnost přizpůsobení si IS Vision ERP interním potřebám uživatele, elektronické podání či funkci pro zálohování databáze.

 

Set ekonomických a logistických okruhů

Set těchto funkcí je určen nevýrobním organizacím, nebo výrobním organizacím, které z nějakého důvodu nebudou řídit výrobu systémem Vision ERP.

Ekonomika
Mzdy a personalistika
CRM
Zásobování a sklady

 

Set výrobních agend

Tato část rozšiřuje systém o úlohy pro výrobní organizace.

TPV
Plánování výroby
Sledování a řízení výroby

 

Ostatní doplňující agendy

Řízení projektů
Plánování projektů
Prodejní pokladna
Docházka
eShop - klient (připravuje se)
MIS (připravuje se)
Porady
Archiv
Spisová služba
Půjčovna
Rizika a neshody
Údržba
Výrobní terminál
Výběr zaměstnanců
Procesy
Aplikační server

 

Související témata

Účetnictví

Evidence majetku

Mzdy

Sklady

CRM

Výroba

Správa licencí